Thomas Skadal

Innovasjon Norge støtter Biozin Holding med 30 millioner

Biozin Holding har fått tildelt 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge i forbindelse med forprosjekteringen av den planlagte biozin-fabrikken i Åmli i Aust-Agder. 

Hensikten med forprosjekteringen er å forberede bygging av et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin. 

Adm. dir. Thomas Skadal i Biozin Holding er helt klar.

- Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge er helt avgjørende for selskapets muligheter til å gjennomføre nødvendige studier og analyser i fasen prosjektet er på vei inn i, sier han.

- Denne investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff. Dette er et nasjonalt bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin. Teknologien som er valgt for denne prosessen vil bli levert av Shell Catalysts & Technologies, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være ca. 1 000 tonn biomasse per dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.
- Denne industrisatsningen kan gi stor lokal verdiskapning i Åmli kommune og med ringvirkninger for hele regionen,» sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder.

- Vi er glade for å være med på å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning som kan gi viktige arbeidsplasser og norsk verdiskaping, sier han.

Biozin Holding AS vil i løpet av neste fase videreutvikle grunnlaget for den endelige investeringsbeslutningen, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget. Forprosjekteringen er planlagt å være ferdig tidlig i 2021, og den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS), Preem AB og med tilskuddet fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har besluttet å tildele prosjektet de 30 millionene i utviklingstilskudd under Miljøteknologi-ordningen.

Gjennomføring av prosjektet forutsetter en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til de ulike arbeidspakkene i forprosjekteringen. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4,85 millioner kroner til gjennomføring av konseptutviklingen.