Øyvind Mork. Foto: Chris Aadland

Innlegg: - Vi må spille hverandre gode

På årets høstkonferanse setter Rådgivende Ingeniørers Forening fokus på nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller. Dette gjør vi for å legge grunnlaget for at vi som næring kan spille hverandre enda bedre og på den måten maksimere verdiskapingen for hele det norske samfunnet, skriver styreleder Øyvind Mork i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i et innlegg.

Senior Partner i McKinsey som jeg traff i Berlin nylig, kunne vise en svært interessant graf. Den viser følgende to resultater:

1. Produktiviteten i BA-bransjen stiger proporsjonalt med mengden prosjektering og planlegging

2. Den norske byggebransjen ligger i verdenstoppen når det gjelder produktivitet i bygg- og anleggsprosjekter.

Dersom dette stemmer, er dette sett med norske øyne både interessante, overraskende og gledelige funn! I årevis har vi jo fått klar beskjed om at BAE-næringen lider under en manglende produktivitetsvekst. McKinsey mener imidlertid at vi er i verdenstoppen. Min antagelse er at det høye produksjonsnivået er et resultat av at partene i Norge har vært innstilt på å få til en økende grad av samarbeid på byggeplassen. Og i dagens marked ser vi konturene av helt nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller.

Rådgiverbransjen har forbedret og effektivisert sine leveranser det siste tiåret. Parallelt har byggebransjen bygget opp kompetanse og økt sin effektivitet. Samlet gir dette en BAE-næring som, slik McKinsey konstaterer, er helt i verdensklasse. Men fremdeles er det et potensial for å bli enda bedre. Det må være et ambisiøst mål for alle i bransjen å få opp samarbeidet og redusere konfliktnivået og dermed øke verdiskapingen. RIF mener at måten å oppnå dette på er gjennom følgende:

1. Bruk av standardkontrakter

2. Fokusere på samhandlingskompetanse

3. Konkrete forslag til forbedring av samhandlingen i prosjektet; starte med å etablere et felles mål

Samtidig er den rivende teknologiutviklingen en kraftig driver for å utvikle samarbeids- og gjennomføringsmodellene som må tilpasses den måten vi skal jobbe på i fremtiden. Å si at fremtiden er digital, er neppe en underdrivelse. RIF-bransjen tar sin del av ansvaret og foretar en stor oppgradering av den digitale kompetansen internt i rekkene, nettopp for å beholde det konkurransefortrinnet det er med ledende kompetanse, selv på en global konkurransearena.

Med digitaliseringen som bakteppe, en stadig mer internasjonal konkurransearena, også her i Norge, og et behov for å utvikle nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller for å optimalisere effektiviteten og lønnsomheten, setter RIF nettopp dette på agendaen under foreningens tradisjonelle høstkonferanse som i år finner sted på Sentralen i Oslo den 23. oktober. La oss sammen spille hverandre gode og løfte BAE-bransjen ytterligere