Ali Reza Nouri og Harald Hansen

Innlegg: Vi helt avhengig av en høyere organisasjonsgrad

Det er gledelig å lese på bygg.no om kraftig medlemsvekst for EBA Oslo og omegn.

Innlegg av:

Harald Hansen, daglig leder i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus og Ali Reza Nouri, regionleder i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Styreleder Asle Randen og direktør Ole Henrik Ystehede beskriver at de opplever «tidenes vekst».  Skal vi lykkes med våre målsetninger i byggenæringen er vi helt avhengig av en høyere organisasjonsgrad både blant bedriftene og blant arbeidstakerne. EBA og Byggmesterforbundet er de naturlige medlemsorganisasjonene for bedrifter i bygg og anlegg og må sammen sørge for at flest mulig bedrifter ser gevinsten i å være organisert i en bransjeorganisasjon.

I Byggmesterforbundet Oslo og Akershus har vi opplevd samme positive medlemsvekst. I 2020 har vi fått 15 nye medlemsbedrifter og i 2019 fikk vi 18 nye medlemmer. Vi har også mistet noen medlemmer, men i hovedsak skyldes oppsigelsene at bedriften opphører, sammenslåinger eller avvikling. Det er svært få oppsigelser som skyldes overgang til annen bransjeorganisasjon. Det ser heller ikke ut til at avklaringen knyttet til medlemskapet i BNL har slått negativt ut på medlemstallet. Snarere tvert imot.

Nye medlemmer har kommet til nettopp fordi de ser at budskapet til byggmesterne vil komme bedre frem med en ny landsforening.

Byggmesterforbundet jobber for å bedre rammevilkårene for små og mellomstore byggmesterbedrifter. Vi jobber for gode rammevilkår og markedstilgang for de lokale håndverksbedriftene. En viktig del av dette er god gjennomføringsevne som sikres gjennom rekruttering gjennom fagopplæring og like konkurransevilkår gjennom seriøsitetsarbeid. Våre medlemmers produksjons- og forretningsmodell baseres på egne ansatte, faglærte og lærlinger. De står for læringsarenaer og praksisfelleskap på tvers av generasjoner og på tvers av fagene. De produserer ikke bare kvalitetshåndverk, men dyktige selvgående og løsningsorienterte fagarbeidere. Fagarbeidere som ser sitt arbeid som en del av en større verdiskapningskjede og viderefører faget til nye generasjoner håndverkere.

Bedriftene har så langt navigert presist i tilbudet fra bransjeorganisasjonene og funnet sin plass der de har mest til felles med de øvrige medlemmene. Det er bra at EBA og Byggmesterforbundet opplever økt tilslutning. Likevel er det fremdeles mange bedrifter som ikke tilslutter seg et organisert arbeidsliv. Her har vi en felles jobb med å få flere med for å sikre en attraktiv byggenæring i stand til å møte morgensdagens utfordringer med energieffektive, høyteknologiske og arealeffektive bygninger.

Vi synes det er bra at flere bedrifter ser viktigheten av å stå samlet for en seriøs næring. Hele NHO-systemet ser nå en økning i antall bedrifter som organiserer seg. Det er veldig bra, fordi det styrker den norske modellen som består av et sterkt treparts-samarbeid.