Innlegg: Underrapportering av H-skader og økonomiske barrierer i arbeidet med HMS på prosjekt

HMS-konferansen 2019 var for min del en fantastisk opplevelse. Min første HMS-konferanse, og for en opplevelse å være blant 1 av de 500 deltakere.

Klikk for større versjon

Det var en mulighet til å høre på dyktige foredragsholdere fortelle om sitt arbeid og sin erfaring. En mulighet til å møte gamle bekjente, nettverksbygging, og viktigeste av alt en mulighet for samtlige å gi seg selv en klapp på skulderen for sitt bidrag til å skape en sikker og trygg arbeidsplass, og ikke minst godt arbeidsmiljø.

Innlegg av

Praman Singh Dhami
HMSK-sjef
YIT Infra Norge AS

Det er dog to ting som ble nevnt, men dessverre ikke vektlagt under HMS-konferansen som jeg har tenkt veldig mye på, både under og etter konferansen. To temaer som av ulike årsaker flyr under radaren men som jeg mener bør bli tatt opp til diskusjon og debatteres rundt. For de to temaene utgjør faktisk noen av de største barrierene i vår bransje.

Underrapportering av H-skader og økonomiske barrierer i arbeidet med HMS på prosjekt.

Underrapportering av H-skader i bransjen
I et av foredragene ble det nevnt at regnskapet på H-verdien ikke stemmer. Lest mellom linjene ble det for min del tolket som at det er underrapportering av H-skader.

H-verdien utgjør summen av H1- og H2-skader. H1-skader er arbeidsrelaterte skader med fravær og H2-skader er arbeidsrelaterte skader, med og uten fravær.

Før jeg fortsetter vil jeg presisere at vedkommende hadde ingen feil intensjoner, og uttalelsen var overhode ikke ment for å provosere, men trolig for å indirekte nevne et stort problem som eksisterer i bransjen.

For min del så opplevdes det der og da litt provoserende. Byggherre (BH) som er desidert blant den største interessenten for en entreprenør (ENT), har nok vært med på å bidra til utvikling av en kultur med underrapportering. Andre faktorer har ENT selv bidratt med.

1. Anbud - Når H-verdien er en del av prekvalifisering for et prosjekt så innebærer det at dersom et selskap overstiger grensen som er satt av BH så kan det resultere at selskapet ikke får være med i konkurransen. For mindre entreprenører og spesielt for lokale entreprenører kan selv et par H2-skader få stor negativt utslag for H-verdien. Fristelsen blir dermed stor for underrapportering av H-skader for å ikke havne på feil side av grensen. Dette kan til og med anses som et etisk dilemma.

2. Bonusordning - Dersom H-verdien på et prosjekt utgjør økonomisk gevinst i form av bonus for funksjonærer, kan det følgelig føre til underrapportering.

3. Tolking av H1- og H2-Skader - Definisjonen på H1- og H2-skader er ikke tydelig nok. Dette skaper dermed rom for hvordan en hendelse kan tolkes. Det er en del av vår menneskelig natur at øyet ser det øyet vil. M.a.o. én bevisst velger å tolke rammene rundt hendelsen i sin egen favør for å unngå å rapportere det som en H-skade.

4. Oppfølging av hendelsen - For enkelte kan det å rapportere en H-skade oppleves som en svært tungvint prosess, og i noen tilfeller kan det til og med oppleves som stigmatisering av gruppen eller enkelte individer.

For et selskap og samfunnet vil det potensielt kunne medføre store konsekvenser dersom H-skader ikke blir rapportert inn og delt på tvers av organisasjonen.

Dersom flere prosjekter innad et selskap velger å underrapportere på grunn av de ovennevnte punktene, så risikere man at selskapet går glipp av verdifull informasjon, som igjen fører til at hendelser som burde ha vært unngått resulterer i en H-skade.

En annen konsekvens som kan forekomme er at en skadet ansatt føler seg «tvunget/presset» til å komme tilbake på jobb med en gang for å utføre alternativt arbeid, eller blir frarådet til å søke medisinsk behandling, selv om hun/ han ikke er frisk nok.

Økonomiske barrierer på prosjekt
Det ble påpekt av Eirik Gjelsvik, Konsernsjef i Backe AS at resultatmarginen for de 100 største entreprenørene i vår bransje er på underkant av 2 prosent. Bygg og anlegg er en bransje med svært høy konkurranse som medfører at det er enklere å vinne et anbud, enn å vinne et lønnsomt prosjekt. Videre er vi en bransje med ganske høy konfliktsnivå mellom BH og ENT. Når marginene er så små så stilles det høye krav til en prosjektleder for å unngå tap i prosjektet.

Det kan nesten forventes at en prosjektleder må være en «supermann/ kvinne» som Eirik Gjelsvik sa.

For HMS sin del kan det være f.eks. at det er bruk for betydelig mye mer manuell trafikkdirigering på prosjektet enn det entreprenøren hadde forutsetninger for å prise basert på anbudsgrunnlaget; stort avvik på prosjektert traubunn; fører til blant annet økt tiltak for håndtering av trafikkavvikling og økt vedlikehold kostnader osv. På toppen av det hele er prosjektets kalkyle for noen av de prisbærende postene knyttet til HMS priset i en RundSum post, som ikke kan mengde reguleres.

Enkelte prosjektledere kjenner seg nok igjen i tilfeller hvor de måtte avslå et godt tiltak for å ytterligere ivareta HMS-en på anlegget grunnet kostnadene knyttet til tiltaket. Sannsynligheten for å neglisjere sikkerheten blir dermed større.

For mange av oss HMS-ildsjeler så kan det til og med oppleves som et svik og dobbeltmoralsk holdning når økonomien går foran HMS. Jeg har dog med tiden fått mer forståelse for hvorfor prosjektledere kan ha tendens til å velge en «as far as reasonably practicable» tilnærming i en bransje med minimale marginer. En tilnærming som betyr- å gjøre kun det du er rimelig i stand til å gjøre for å ivareta HMS på prosjektet. Inntekten prosjektet genererer, er tross alt med på å betale både min og din lønn.

Styreleder for Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) Trond Bølviken ordla det så fint i sitt foredrag: Målet om en skadefri næring er mulig å nå fordi det hittil aldri har skjedd en ulykke i bygg- og anleggsbransjen som ikke kunne vært unngått.

Bransjen er rett og slett nødt til å ta tak i problemstillingen rundt underrapportering og økonomiske barrierer på prosjektet, for å ta et steg mot målet om en skadefri næring. Underrapportering fører til mindre fokus på mulige tiltak som kan være like relevante for andre prosjekter i selskapet. For bransjen i sin helhet er det veldig viktig å få inn korrekt data fra alle entreprenører for å identifisere og analysere hendelser som fører til at arbeidstakere blir skadet, slik at informasjonen og viktigeste av tiltak, blir delt på tvers av bransjen.

Økonomiske barrierer i en bransje med minimale marginer kan og vil være forskjellen på hvorfor en hendelse som burde ha vært forebygget, inntreffer.

Det vites ikke hvorvidt det blir et stort eller lite skritt, men skal målet om skadefri næring oppnås så telles hvert minste baby-step!