Jan Eldegard Hjelle. Foto: Tuva Skare

Innlegg: Smittevern og betongleveranser

Da Norge stengte ned for et år siden oppsto selvfølgelig stor usikkerhet om hvordan dette ville påvirke produksjonen ute på landets bygge- og anleggsplasser. Bedrifter med ansatte som kom fra utlandet, møtte tidlig problemene med karantene og etter hvert testing for COVID19. Det viste seg imidlertid at den norske betongbransjen er svært dyktig til å holde leveransene i gang – selv under en pandemi.

Innlegg av:

Jan Eldegard Hjelle, FABEKO Norsk fabrikkbetongforening

FABEKO startet umiddelbart med utarbeidelse av veiledninger for smittevern på betongfabrikker og for betongtransport og leveranser på bygge- og anleggsplassene. Dette var på plass rundt 20. mars for å sikre kontinuitet i leveranser med gode smitteverntiltak på de rundt 180 betongfabrikkene, med rundt 1000 betongbiler og 400 betongpumper i drift ute på nær sagt alle bygge- og anleggsplasser i Norge. Det er spesielt smitteverntiltakene for transport og pumping av betong som har vært prioritert men tiltak på betongfabrikk og rengjøringsprosedyrer er også sentrale.

Forskrifter i Bergen-regionen
Den 9. februar ble det innført spesielle forskrifter for smittevern på byggeplasser i Bergen og kommunene rundt. FABEKO har i samarbeid med medlemsbedriftene i Bergensregionen utarbeidet veileder for smittevern ved betongleveranser til byggeplasser med spesielt strenge tiltak.

Den nye veilederen ble utarbeidet etter ønske fra medlemsbedriftene i regionen som trengte felles smitteverntiltak for å møte forskriftenes krav. Dette har bidratt til at betongleveransene kan fortsette også under slike strenge tiltak. FABEKO frykter at slike forskrifter kan bli nødvendige dersom muterte virus lager problemer for byggeplasser i andre regioner.

Både betongtransport og pumping betegnes som levering av materialer til byggeplassen da verken sjåfør eller pumpeoperatør deltar i arbeidet på byggeplassen. Begge har hovedansvar for betjening av kjøretøy og maskin og er ikke å anse som arbeidere på byggeplassen.

Opplæring i smittevern
Medlemsbedriftene har nå et verktøy de kan benytte for å tilpasse leveranser til skjerpelser i både nasjonale og regionale smittevernregler. I dette arbeidet vil medlemsbedriftene også kunne utnytte de sjekklistene FABEKO har utarbeidet for opplæring i smittevern for sjåfører og pumpeoperatører. FABEKO har utarbeidet en liste med punkter som medlemmene kan benytte ved bedriftsintern opplæring i smitteverntiltak for betongsjåfører og pumpeoperatører. Ved å gå gjennom punktene, kan skjemaet brukes som huskeliste under opplæringen, signeres og brukes som dokumentert opplæring i smitteverntiltak.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.