Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

Innlegg: Regionreformen på ville veier?

NKF deler vegdirektørens bekymring om prosessen rundt overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, skriver Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening i et innlegg.

Vegdirektøren har invitert KS og fylkeskommunene til et snarlig møte for å finne løsninger.

NKF deler bekymringen til vegdirektøren knyttet til gjennomføring av denne delen av regionreformen.

Vegdirektøren peker på utfordringer knyttet til administrasjon av fylkesveioppgaver som overføres til fylkeskommunene. NKF sin bekymring knytter seg til det samarbeidet mange kommuner har hatt med Statens vegvesen. Dette dreier seg blant annet om at noen har inngått driftskontrakter, mens andre har fått faglig råd eller bistand i forbindelse med kommunal planlegging og drift av vei. Vil dette samarbeidet stoppe opp? Vil avtaler automatisk opphøre? Hvor skal nå kommuner, særlig de mindre, kunne gå for å få faglig råd og bistand?

Det er flere sider ved prosessen som bekymrer. Ikke minst avviket mellom innmeldt behov for arbeidskraft fra de nye fylkeskommunene og det antall stillinger Vegvesenet har beregnet skal overføres.

NKF deler for øvrig vegdirektørens holdning til selve gjennomføringen og hvordan dette berører de ansatte. Slike politiske omstillingsprosesser utfordrer de ansattes rettigheter og medvirkning. Dette må selvsagt denne prosessen ta hensyn til.