Camilla Sandem Dhelie

Camilla Sandem Dhelie

Innlegg: Modige og utfordrende rådgivere er de beste

At kunnskap er makt, gjelder i de fleste sammenhenger. Også ved rehabilitering av bygg.

Innlegg av:

Camilla Sandem Dhelie, avdelingsleder, materialteknikk og tilstandsanalyse i WSP Norge.

Vi i WSP jobber stadig mer med bærekraftig rehabilitering av bygg, og ser en rød tråd når det kommer til utfordringer. Ofte handler det om at de viktige spørsmålene ikke blir stilt.

Det er umulig å avdekke alle utfordringer i tilstandsanalyser og forprosjekter før man går i gang med rehabiliteringen. For å identifisere utfordringene så tidlig som mulig er det viktig at noen stiller de rette spørsmålene. Og det er vi rådgivere som må tørre å stille dem. Rådgivere er en forutsetning for et godt bærekraftig prosjekt. Vi må stille spørsmål om hvordan bygget opprinnelig er satt sammen, ha kunnskap om materialene og tidligere løsninger, hva som kan brukes om igjen og hvordan, og hvilke produkter som kan kombineres uten å initiere nye problemer.

Tid og diskusjoner er en verdifull investering
Å sette av tid og rom for diskusjoner og samtaler i tilbudsprosessen, i forprosjektet og i samspillet er vesentlig for en god prosess, og et suksessfullt resultat. Her tror jeg mange tar for mange snarveier, og lar seg friste av korteste vei til mål. Men hopper du over rådgiveren, rett fra plan til gjennomføring i et rehabiliteringsprosjekt, kan du ende opp med lite bærekraftige, og svært dyre løsninger. Og det er det vel ingen som ønsker? Kunnskap er makt. Derfor har vi laget Rehabiliteringsvettreglene. Lykke til og god tur!

1. Planlegg prosjektet godt og avklar prosjektforutsetninger
2. Tilpass deg til byggets forutsetninger
3. Bruk nødvendig verktøy for å kunne avdekke risiko
4. Gi gode råd ved å gjenkjenne risiko og usikkerheter i prosjektet
5. Vær forberedt på at ting ikke er som antatt
6. Ta hensyn til uforutsette funn og utfordringer
7. Vit alltid hvordan du ligger an i prosjektet
8. Konferer med andre ved usikkerhet
9. Meld fra i tide. Det kan fort bli for sent å gi gode råd.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.