Grete Aspelund er administrerende direktør i Sweco.

Innlegg: Med rådgiverne inn i fremtiden

Rådgivende ingeniører er en viktig del av bygg- og anleggsnæringen og av den totale rådgivernæringen. På RIFs årsmøte og topplederkonferanse i går ble jeg minnet på betydningen av å synliggjøre den avgjørende rollen som rådgiverne har i den helhetlige verdikjeden i prosjektene, skriver administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco i et innlegg.

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til utvikling av bærekraftige byer og samfunn. Dette gjør vi i samspill med private og offentlige byggherrer, entreprenører og økende andel mindre selskaper med nisjekompetanse,

Til tross for gode utsikter og mange år med vekst for Norges største fastlandsnæring, som omfatter bygg-, anlegg og eiendomsnæringen, hvor vi rådgivere henter hele 60 - 70 prosent av omsetningen vår, strever vi med lønnsomheten. En nedgang på hele 10 % fra 2008 - 2017, ifølge en rapport Oslo Economics har gjort på oppdrag for Abelia. RIAS-statistikken fra 2017 viser at selskapene har den laveste lønnsomheten på 10 år. Når kampen om hodene er knallhard og veksten i lønnskostnader er høyere enn omsetningsveksten, kan selv en ukuelig optimist bli bekymret.

Men mulighetsrommet er stort. Jeg er så heldig å lede en virksomhet med betydningsfull ekspertise og svært viktig kunnskap innen områder som er viktige for at vi som samfunn skal kunne nå bærekraftsmålene. Jeg møter daglig entusiastiske medarbeidere som har lyst til å dele kunnskap med meg, med hverandre og med omverden, og som har massevis med pågangsmot og nye ideer.

Mulighetsrommet

Klimaendringer, digitalisering og urbanisering er tre overordnede, globale trendene som åpenbart byr på utfordringer, men her finnes også mye utviklingspotensial og store muligheter.

Den kunnskapen vi i Sweco og de øvrige rådgiverne besitter, blir stadig oftere trukket frem som betydningsfull. Når vi bryter tausheten og viser omverden hva vi har å by på, opplever vi å bli møtt med stor interesse. Det er en mulighet! Hos oss satser vi derfor friskt for å få flere av våre eksperter på scenen i ulike fora, hvor ikke bare byggenæringen, men faktisk alle grupper som er opptatt av en bærekraftig samfunnsutvikling, samles. Når årets viktigste bærekraftskonferanse, Urban Future Global Conference 2019, åpner dørene for rundt 3000 interesserte norske og internasjonale tilhørere i Oslo i mai, står flere av Swecos eksperter på scenen og flere titalls medarbeidere deltar som publikum. Her bygges nettverk og ikke minst - det er gøy å dele kunnskap!

Og hvem vet, kanskje treffer vi andre på disse arenaene, som vi ikke treffer til daglig i bygge- og eiendomsnæringen. Kan hende vi lærer noe nytt og nyttig innenfor områder vi ikke kan så mye om. Potensialet for oss rådgivere innenfor effektivisering og automasjon og innovasjon i løsninger og forretningsmodeller, er stort. Derfor tror jeg at næringen kan hente mye på å samhandle mer med andre næringer som ligger i utkanten og kanskje til og med langt i fra den typiske aktøren vi kjenner fra prosjektene.

Sweco er, som den eneste virksomheten blant våre venner i bransjen, medlem i Abelia NHO. Medlemskapet gir oss blant annet tilgang til arenaer der vi får anledning til å tilegne oss nye relasjoner og kunnskap. Her treffer vi et mangfold. Det utfordrer våre synspunkter og oppfatninger. Jeg tror det gjør oss til bedre rådgivere.

Mer åpenhet og tillitt mellom aktørene kan øke kvaliteten og inntjeningen

Som samfunnsviter og med bakgrunn fra ulike bransjer ser jeg ofte verden fra et annet perspektiv enn mange av mine dyktige ingeniør-kollegaer i rådgivernæringen. Blant annet er jeg over middels opptatt av utenfra- og innperspektivet, samt kompetanser som kreativitet, mangfold og kommunikasjon.

Ifølge Oslo Economics, utgjør rådgivningstjenestene beskjedne 1-2% prosent av den totale byggekostnaden. Hvordan fordeles de øvrige 98%? Er det mer å hente? For eksempel vet vi at transaksjonskostnader i prosjektene er store og at konflikter generer store inntekter til advokatnæringen.

Dersom vi legger til grunn at vi spiller en vesentlig rolle i prosjektene, og at denne blir enda mer betydningsfull ettersom kravene til grønn omstilling øker, taler det i retning av at rådgiverne bør ha en større andel. Dessuten - med mer av vår ekspertise, kan vi bidra til å øke den potensielle verdiskapingen, slik at det blir en større pott å fordele – altså mer til alle.

Min tro får støtte i Bygg 21s rapport Samhandling i byggeprosjekter, som konkluderer med at hele næringen, med god tillit og samhandling, vil kunne bidra til mer effektive prosjekter, og derigjennom redusere kostnadene og øke inntjeningen for alle parter.

Kan vi øke lønnsomheten i næringen med mer åpenhet, tillit og ved å invitere andre næringer inn i prosessene? Vil det gjøre at transaksjonskostnader og advokathonorar kan brukes til å gjøre prosjektene enda bedre og dermed øke den totale lønnsomheten? Jeg er overbevist om at vi har kompetansen og kunnskapen som skal til for å være viktige også i fremtiden – nå er tiden inne for å fremme tillit, åpenhet og lederskap. Jeg gleder meg!