Masterstudenter Louise Benedikte Gjelseth Buene og Marita Grundberg Pedersen.

Innlegg: Hvordan ville det vært å ha 100.000 assistenter til å hjelpe deg med fremdriftsplanlegging?

Artificial Intelligence (AI) eller Kunstig Intelligens (KI) gjør et økende inntog i bygg og anleggsnæringen

Innlegg av:

Marita G. Pedersen og Louise Buene

Vi er to studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som fant ut at det spørsmålet vil vi se nærmere på i vår mastergrad. Kunstig intelligens er i vinden som aldri før i mange næringer, også i BAE-næringen.

Det finnes allerede flere kommersielle løsninger tilgjengelig, som eksempelvis Spacemaker som de fleste kjenner til. Med bakgrunn i dette valgte vi å se nærmere på hvordan bruk av kunstig intelligens i fremdriftsplanlegging kan optimalisere fremtidens planer for byggeprosjekter.

Det hele startet med at vi funderte over at det virket utrolig tidkrevende å lage nye fremdriftsplaner for store byggeprosjekt. Som regel resulterer også dette ressurskrevende arbeidet i kun én alternativ plan. I prosjekter vi har vært i kontakt med hører vi at sviktende planlegging ofte ender i forsinkelser. Dette skyldes blant annet uforutsette hendelser som oppstår fordi det er utfordrende å holde oversikt over samtlige aktiviteter og forhold under planlegging, og dette koster byggebransjen dyrt.

Denne utfordringen resulterte i en diskusjon om hvorfor det ikke fantes programmer som kunne foreslå alternative fremdriftsplaner basert på gitte parametere. Vi gjorde litt research og fant raskt ut at det faktisk eksisterer flere verktøy på det internasjonale markedet som tilbyr optimalisert fremdriftsplanlegging ved hjelp av kunstig intelligens. Vi har derfor valgt å fokusere på seks forskjellige programvarer som tilbyr noe ulike løsninger. Noen av programvarene generer for eksempel fremdriftsplaner basert på BIM, mens andre tar inn fremdriftsplaner og skal oppdage og korrigere dyre forsinkelser før de oppstår.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven har vi forstått at den norske BAE-næringen omtrent ikke vært borti denne type programvare, og at det samtidig er et stort behov for bedre og mer effektiv planlegging. Kombinasjonen av et stort behov og et lite utforsket tema har gjort dette til et svært interessant tema for masteroppgaven. Vi har vært i kontakt med de aller fleste av de største entreprenørene i Norge, og har fått svært god respons. Majoriteten ser klare fordeler med å ta i bruk en slik type programvare, så lenge det blir gjort under riktige omstendigheter.

De seks ulike verktøyene som vi har sett nærmere på er ALICE, nPlan, Kreo Plan, InEight Schedule, Kwant.ai og Holte Fremdrift. Vi har laget en oversiktsmatrise som viser litt nøkkeldata om de ulike programvarene. Denne kan du se ved å klikke på denne lenken. Informasjonen har vi hentet ved hjelp av videomøter og mailkorrespondanse med programvareleverandørene, i tillegg til at vi har supplert med litt info fra hjemmesidene deres. Det må tas forbehold om at matrisen kan inneholde eventuelle feil og misforståelser.

Videre i masteroppgaven er det fokusert på å finne ut hvilke muligheter og erfaringer om finnes i bransjen i dag, hva som er fordelene og ulempene ved å benytte disse programmene, og ikke minst hvilke forutsetninger som må være til stede for at entreprenører skal bruke kunstig intelligens til fremdriftsplanlegging i fremtidige prosjekter. For å finne ut av dette er det blant annet gjennomført intervjuer med noen norske entreprenører som har testet ett av programmene, samt intervjuer med de seks ulike programvareleverandørene.

I tillegg har vi utført en casestudie i samarbeid med den amerikanske programvareleverandøren ALICE Technologies og Veidekke. Programvaren ble testet for å få innsikt i hvordan fremdriftsplaner kan genereres ved hjelp av kunstig intelligens. Testingen ble gjort ved å benytte BIM og informasjon fra det reelle byggeprosjektet NærByen i Trondheim. Deretter ble én av de genererte fremdriftsplanene sammenlignet med den tradisjonelt planlagte hovedplanen for prosjektet. Resultatet viste at planen fra ALICE var svært realistisk, med kun noen få dagers forskjell fra hovedplanen. Også sammenlignet mot faktisk fremdrift så vi store likheter. Vi tror derfor at det er store muligheter ved bruk av denne typen programvarer, og håper at bransjen også vil se potensialet i dette!

Nå er vi travelt opptatt med siste innspurt av masterskriving, men dersom noen skulle synes dette er ekstra interessant eller har noen gode erfaringer og dele, så er det bare til å ta kontakt med oss på kifremdrift@gmail.com. Avslutningsvis vil vi takke Lars Christian Christensen fra multiBIM som inspirerte oss til å fortelle om dette til resten av bransjen.