Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Innlegg: Etterlevelse av lover og regler gir trygge bygg

Treindustrien tar avstand fra Talgø Møre Tre sine påstander i royalsaken, og viser utover dette til våre tidligere innlegg i saken.

Innlegg av:

Heidi Finstad
Administrerende direktør
Treindustrien

Treindustrien legger til grunn at lover og regler sørger for trygge bygg. Det er opp til de ulike myndighetene å påse at lover og regler etterleves av aktører i markedet.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.