Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i Zero. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i Zero. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Innlegg: Du kan gi Norge ledertrøya, Bjørn Arild Gram

Den nye kommunalministeren må lage rammevilkår som gjør at Norge kan bli best på klimasmarte bygg, skriver ZEROs Guro Hauge i dette innlegget. 

Artikkelforfatteren

Guro Hauge er fagansvarlig for bygg og materialer i ZERO.

Sist Senterpartiet hadde kommunalministerposten, la de grunnlaget for at Norge i dag er verdensmester i å bygge nye energieffektive bygg. Nå vil vi i ZERO utfordre kommunalminister Bjørn Arild Gram til å videreføre det arbeidet ved å lage rammevilkår som gjør at Norge kan ta en lederrolle på å bygge klimasmart.

Hva betyr det å bygge klimaeffektivt?

I Norge har vi strenge regler for å bygge energieffektivt når vi bygger nye bygg. Det betyr at byggematerialene utgjør mellom 50-70 prosent av utslippene til et nytt over levetiden til bygget.

Klimagassutslippene knyttet til det vi bygger ut i Norge, er på om lag 13 millioner tonn CO2. Det inkluderer utslippene fra importerte byggematerialer brukt i Norge, men trukket fra utslippene fra byggematerialer som blir eksportert ut av landet. Til sammenligning er personbiltrafikken et utslipp på 4,4 millioner tonn.

Næringsmuligheter i Norge

Den nye regjeringen er opptatt av å ta hele landet i bruk. Byggenæringen består av små og store hjørnesteinsbedrifter over hele landet. Og den gode nyheten er at norske byggevareprodusenter leverer generelt bedre på klima enn importerte byggevarer, ifølge Byggevareindustriens Landsforening.

Disse små og store bedriftene over hele landet kan kommunalminister Gram gi en håndsrekning ved å stille klimagasskrav i revisjon av teknisk forskrift, som nå skal vedtas i departementet. Senterpartiet har en kjærlighet til treindustrien, og tre er et materiale som ofte vil komme godt ut i et klimagassregnskap. Statsråden kan bruke byggenæringen som en av motorene for å skape vekst i bioøkonomien.

Klimamål må fylles med innhold

Hurdalsplattformen har satt seg høye klimamål, men regjeringen må fylle ambisjonene med innhold for å klare å nå målene. Regjeringen nevner blant annet at de ønsker å bruke skogen aktivt som en del av klimapolitikken, og stille krav til klimavennlige materialer. Her er det flere ting som bør gjøres. Men et sentralt virkemiddel er kravene til nybygg i teknisk forskrift. Allerede etter noen få uker som statsråd kan Bjørn Arild Gram kvittere ut et viktig steg videre i arbeidet med å redusere klimagassutslippene fra byggenæringen.

Har byggenæringen med seg
En statsråd har ikke alltid med seg næringslivet på innstramminger i regelverket. Men denne gangen er Gram heldig. De aller fleste som har gitt innspill til endringene i teknisk forskrift, har bedt om at regelverket strammes inn, både med utvidet krav til klimagassregnskap og at det bør settes et utslippstak per kvadratmeter for nybygg.

I forkant av regjeringsforhandlingene har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært positive til å stille krav og bruke reguleringer for å få fortgang i det grønne skiftet. Vi har derfor store forventninger til det Bjørn Arild Gram vil levere fremover.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.