Jon Hernæs

Innlegg: Dobbeltkom- munikasjonen om åpen flamme fortsetter

Det er hyggelig at Icopals Håkan Magnusson i sitt tilsvar erkjenner at det jeg hevder er korrekt. Men han er bare delvis enig i påstanden om at bruk av åpen flamme er mer et økonomisk enn teknisk spørsmål.

Jon Hernæs

Tidligere mangeårig styremedlem og leder av TPF, Takprodusentenes forskningsgruppe og tidligere teknisk direktør i Protan AS.

Dette forundrer, han har i et forutgående kommentarfelt uttalt: «Vi bruker åpen flamme der vi kan, og de andre og mest solide fremgangsmåtene rundt åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende». Dette gjelder forbudssonene og er de mest lekkasjekritiske områdene på et flatt tak. Når disse metodene er gode nok her, må de vel duge på de øvrige takflatene også? I den grad dette er et teknisk spørsmål, må det være fordi tilbydere av alternativt utstyr er få, etterspørselen er fraværende.

Det er et kjent retorisk grep å heve stemmen når argumentene er svake. Magnusson gjør dette ved å trekke inn sin egen subjektive vurdering av de ulike materialgruppenes kvaliteter. Ham om det. Det er heldigvis annet en antall lag brennbar asfalt som bestemmer et takbeleggs funksjonsdyktighet og yteevne. Dette er noe stadig flere oppdager, takfolier tar jevnt og trutt markedsandeler fra asfalt takbelegg. Det må være et tankekors for Magnusson at Icopal har lagt ned sin produksjon av asfaltbelegg i Norge samtidig som man har ervervet to europeiske produsenter av pvc-takbelegg. Noen i konsernet har hevet blikket.