Stein Tronsmoen, utvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Foto: Einar Søberg.

Innlandet skal asfaltere for 250 millioner kroner - innfører LTA-bonus

Innlandet fylkeskommune skal asfaltere vel 180 kilometer fylkesvei under årets sesong. Asfaltjobbene har en verdi på rundt 250 millioner kroner.

Dette vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i fylket, skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

Innlandet har inngått kontrakter med ulike entreprenører som skal gjennomføre asfalteringen. Frem til oktober skal totalt 135 kilometer fylkesvei i Innlandet reasfalteres. I tillegg vil deler av en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i 2020 bli bruk til forsterkning og asfaltering på ytterligere 45 kilometer fylkesvei.

Flere klimatiltak

Innlandet fylkeskommune har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunen har derfor stimulert til flere miljøtiltak i anbudskonkurransen om asfaltjobbene. Blant kravene som er stilt til klima er:

* Oppfordrer til produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA).

* Innlandet fylkeskommune utbetaler en bonus på 300.000 kroner dersom entreprenøren kan dokumentere at minst 40 prosent av den totale mengden asfalt er lavtemperaturasfalt.

* Krav om minimum Euro5 motorer.

* All fresemasse fra traufresing skal gjenbrukes som forsterkning/oppretting før slitelag.

Stein Tronsmoen, utvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, er tilfreds med kravene Innlandet fylkeskommune har stilt til klima.

– Fylkeskommunens overordnede planlegging skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, og ta hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Klima og miljø skal integreres i den helhetlige samfunnsutviklingen. Det er nettopp det våre krav i anbudsprosessen bidrar til, sier Tronsmoen.

Reasfalterer en del strekninger

Hvert år blir dekketilstanden på fylkesveier registrert, skriver Innlandet fylkeskommune.

– Denne tilstandsregistreringen gir en god oversikt over dekketilstanden på veinettet vårt. Registreringene inngår i grunnlaget for våre prioriteringer av hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, forteller Aud M. Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune.

Øker fylkesveistandarden

Det var fylkestinget i Innlandet som økte bevilgningene til fylkesveier i Hedmark ved et ekstra låneopptak til investeringer, står det i meldingen.

– Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesvei så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesveiene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesveiene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesveiene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen.

En del av den økte bevilgningen skal brukes til forsterkning og asfaltering på følgende strekninger:

* Fv. 202 mellom Kjerret og Brødbøldammen i Kongsvinger.

* Fv. 216 mellom Næroset og Arneberg i Ringsaker.

* Fv. 228 mellom Tandestua og Kvernstua i Ringsaker.

* Fv. 251 mellom Høljerast og Bruflat i Nordre Land.

* Fv. 1782 mellom Flisaker og Vinjusveen i Ringsaker.

* Fv. 1798 mellom Hveberg og Høyvang i Hamar.

* Fv. 1868 mellom Bergsland og Langåsen i Kongsvinger.

* Fv. 2544 mellom Svingvoll og Skei i Gausdal.

* Fv. 2616 mellom Stade og Lalm i Vågå.

* Fv. 2660 mellom Dombfoss og Brustuen i Dovre.

– Det er dessverre slik at det ikke blir lagt asfalt på fylkesveier i alle deler av Innlandet. I våre prioriteringer har vi også sett på hva andre aktører gjør av tiltak på veinettet. Blant annet skal Statens vegvesen gjøre mye på riksveg 3 i Østerdalen i år, noe som vi har tatt hensyn til da vi har gjort våre prioriteringer om asfaltlegging i 2020, forklarer Stein Tronsmoen.

Vis hensyn

For Innlandet fylkeskommune starter asfaltsesongen i siste del av mai. Arbeidene med å asfaltere strekningene som skal få ny asfalt vil pågå frem til oktober.

– Vi ber trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister. Vis hensyn til de som jobber langs vegen. Dette er viktig for alles sikkerhet, sier Aud M.Riseng i meldingen.