Illustrasjonsfoto: Svanhild Blakstad.

Innlandet innfører gebyr på gravesøknader

Innlandet fylkeskommune innfører gebyrer for å behandle gravesøknader som kommer inn etter 1. juli.

I 2020 og 2021 behandlet Innlandet fylkeskommune rundt 500 gravesøknader hvert år, og aktiviteten på området er økende, skriver Innlandet fylkeskommune på sine nettsider.

– Vi innfører derfor et saksbehandlingsgebyr for å styrke arbeidet med gravetillatelser, sier Stig Moen, enhetsleder for veiforvaltning i Innlandet fylkeskommune.

Skiller på stor og enkel sak

Gebyr for gravetillatelser er hjemlet i forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei i Innlandet.

- I forskriften skiller vi på enkel sak uten befaring og stor sak. Gebyret for enkel sak er på 1.600 kroner, mens gebyret for stor sak er på 6.300 kroner, opplyser Moen.

Definisjon av enkel sak

En enkel sak uten befaring er definert som legging og/eller flytting av ledning som innebærer:

* Punktgraving for å sette ned eller skifte inntil fem stolper

* Punktgraving for å montere eller skifte kabelskap, kummer eller lignende som ligger utenfor veikant

* Punktgraving for å avdekke og/eller skjøte eksisterende trekkerør som ligger utenfor veikant

* En kryssing av fylkesvei med ledning over eller under veien

* Føring av ny ledning i luftspenn inntil en kilometer inkludert en kryssing av veien i luftspenn med eksisterende stolper

* Legging av enkeltstående vann- og avløpsledning til en enebolig/tomannsbolig inkludert graving og påkobling til offentlig vann- og avløpsnett

* Graving inntil 40 meter langs fylkesvei utenfor veikant, inkludert en kryssing med boring gjennom vei

* Søknader som ikke tilfredsstiller kravene til å være enkel, regnes som en stor sak.

Forhåndsbefaring og endringer

Innlandet fylkeskommune vil også be om 2.000 kroner i gebyr for forhåndsbefaring etter forskrift nr. 1212 om ledninger i offentlig vei paragraf 7.

Fylkeskommunen vil i tillegg be om 2.000 kroner i gebyr for endringer i innvilget søknad som krever ny saksbehandling, står det i meldingen.

Gebyr fra 1. juli

Fylkeskommunen vil kreve gebyr for søknader som kommer inn fra og med 1. juli.

– Det vil ikke utstedes gebyr for søknader som kommer inn før 1. juli og som ikke er ferdigbehandlet innen utgangen av juni, presiserer Stig Moen.