Innlandet fylkeskommune lyser ut over ti drifts- og vedlikeholdskontrakter

I løpet av 2020 vil Innlandet fylkeskommune lyse ut over ti kontrakter knyttet til drift og vedlikehold.

Fylkeskommunen ønsket innspill fra entreprenørbransjen på sine planer om konkurranser, og inviterte derfor nylig entreprenørbransjen til møte.

- Innlandet fylkeskommune vil fra nyttår ha ansvaret for over 7.000 kilometer fylkesvei hvor fylkeskommunen blant annet skal gjennomføre oppgaver knyttet til drift og vedlikehold, heter det i en melding fra fylkeskommunen.

- Innlandet fylkeskommune skal lage og gjennomføre vedlikeholdsplaner. Planene skal sørge for at veinettet leverer tiltenkt funksjon på en trygg samfunnsøkonomisk og klimavennlig måte innenfor tildelte rammer, skriver fylkeskommuen.

– Vi ønsker i fremtiden å gjøre mer tilstandsregistrering i egen regi sammenlignet med det som har vært tilfellet frem til nå, fortalte fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune under møtet for entreprenørbransjen.

Innlandet fylkeskommune vil i løpet av 2020 lyse ut flere vedlikeholdskontrakter.

– Våren 2020 kommer vi til å lyse ut en rekkverkskontrakt, og vi vurderer om den skal gjelde for hele Innlandet. En felleskontrakt med Vegvesenet om drift og vedlikehold av elektriske og automasjonstekniske anlegg vil også lyses ut i løpet av 2020. I løpet av februar/mars vil vi i tillegg lyse ut én til to kontrakter for å få gjort forarbeider slik som grøfting, stikkrenner, kummer og forsterkning av fylkesveger. I februar vil det også lyses ut kontrakter for dekkelegging for ulike geografiske områder. Antallet dekkekontrakter avhenger av økonomiske tildelinger, forklarte Svingheim representantene fra entreprenørbransjen.

Gjeldende driftskontrakter for Nord-Gudbrandsdal/Ottadalen, Sør-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal, Sør-Østerdal og for Rendalen/Engerdal/Trysil løper ut august 2020. Innlandet fylkeskommune vil i januar lyse ut nye anbudskontrakter for disse fem driftsområdene slik at ny driftsentreprenører kan overta fra 1. september.

– Vi jobber for tiden med å utarbeide nye driftskontrakter. Dette er et omfattende arbeid blant annet fordi beskrivelser må endres. Det er også viktig å fastsette standard for fylkesvegnettet, fortalte fagleder Knut Arne Berg i Innlandet fylkeskommune.

Les mer her