Innlandet fylkeskommune har lyst ut sine første asfaltkontrakter. Illustrasjonsfoto

Innlandet fylkeskommune har lyst ut de første asfaltkontraktene

I løpet av 2020 skal Innlandet fylkeskommune asfaltere rundt 200 kilometer fylkesveg. Nå er de tre første asfaltkontraktene lyst ut.

Totalt fem kontrakter skal inngås for å gjøre denne jobben. Nå melder Innlandet fylkeskommune at de tre første kontraktene om asfaltering er lyst ut på Doffin. De to siste kontraktene blir lyst ut i løpet av februar måned.

I konkurransene som er lyst ut har Innlandet fylkeskommune et klart miljøfokus.

– Vi stiller som krav at entreprenørene leverer dokumentasjon på CO2-avtrykk. Videre vil entreprenører som legger minst 40 prosent lavtemperaturasfalt få en bonus på 300.000 kroner, uttaler fagleder Kari Svingheim i Innlandet fylkeskommune på Innlandet fylkeskommune sin internettside.

Innlandet fylkeskommune opplyser at fire av asfaltkontraktene som lyses ut er geografisk avgrenset til deler av Innlandet slik:

  • Hedmarken hvor nær 44 kilometer veg skal asfalteres.
  • Gjøvik/Valdres hvor nær 54 kilometer veg skal asfalteres.
  • Glåmdalen og området rundt Elverum hvor vel 37 kilometer veg skal asfalteres.

En av kontraktene som lyses ut i februar vil gjelde Gudbrandsdalen, mens den femte kontrakten vil gjelde hele Innlandet fylke. Antall kilometer veg som skal asfalteres i disse to kontraktene avhenger imidlertid av budsjettet og vil bli avgjort i februar.

Asfaltarbeidene vil starte opp i midten av mai og skal være sluttført i oktober.