Innkjøpssjef

Feiring leverer produkter og løsninger til utvikling av samfunnets infrastruktur. Gjennom bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon, kompetanse og servicerettet salg skal vi bidra til høy verdiskapning for kunde og samfunn, med minimal miljøbelastning.

Feiring er et familieeiet konsern som har sin opprinnelse i pukk- og grusanlegg. Virksomheten er en av landets ledende pukk- og grus leverandører med 11 stasjonære pukkverk og 20 mobile knuseenheter som har en årlig totalproduksjon på ca. 5 millioner tonn. I tillegg er konsernet en betydelig aktør innen asfalt produksjon, mottak av gravemasser og salg av geotekstiler. Konsernet omsetter for ca. 630 millioner og har ca. 180 ansatte.

FirmaFeiring Bruk
FylkeViken
StedFinstadjordet
Søknadsfristsnarest

Innkjøpssjef til ledende selskap innen ConstructionTech

Vil du være med på å profesjonalisere oss i vårt skifte fra grå til grønn?

Feiring er et norsk industrikonsern som ønsker og ta en ledende posisjon innen ConstructionTech. Har du lyst til å være med og bidra hos et familieeid konsern, som satser på teknologi for å løse både dagens og fremtidens utfordringer? Feiring har kommet et godt stykke på vei, men behovet utvikler seg kontinuerlig og målet er å gjøre Feiring til fremtidens datadrevne industrileder innen miljø og teknologi. Vi står i dag helt i bresjen av skiftet fra en grå til grønn hverdag og jobber kontinuerlig med å forbedre og profesjonalisere oss. Vi ønsker å styrke oss på vår leverandørhåndtering og sikre oss at vi kan dokumentere vår innsats mot ambisiøse mål for et mer bærekraftig samfunn. Hele Feiring konsernet er på en spennende reise hvor vi ønsker å bygge moderne fremoverlente funksjoner som støtter og utfordrer våre og andres tanker om hvordan en fremtidsrettet bærekraftig masseforvalter ser ut.

Vil du være med å bygge en innkjøpsfunksjon til en ledende aktør som har meget ambisiøse mål for bærekraft og grønnere drift?

Hos oss vil du overta en stafettpinne og et godt fundament for å bygge og implementere en sterk og moderne innkjøpsfunksjon i et vekstselskap. Oppgavene vil være meget varierte, både strategisk og operativt, og i høy grad påvirket av dine egne initiativ. Sentralt i rollen blir å befeste og gjennomføre operasjonelle aktiviteter i driftsorganisasjonen, og bygge en kultur for helhetlig, effektiv og bærekraftig innkjøp på tvers av organisasjonen. Behovet for, og ønsket om, å profesjonalisere funksjonen er forankret i ledelsen, men det vil være din rolle å forankre den nedover og operasjonalisere den ut i organisasjonen.

Rollen er nyopprettet, men vi er kommet et stykke på vei. Det vil derfor være opp til deg å skape din egen hverdag og utvikle en sterk innkjøpsfunksjon. Stillingen vil rapportere til CFO og inngår i en uformell ledergruppe innen Finance og innkjøp. Du blir en del av en engasjert og faglig dyktig gjeng, med mye energi og ønske om å løfte Feiring videre mot sine ambisiøse målsetninger.

Sentrale oppgaver i rollen:

  • Ansvar for å etablere og utvikle en effektiv innkjøpsfunksjon i Feiring-konsernet, herunder ansvar for utarbeidelse og oppfølging av innkjøpsstrategi og policy
  • Sikre gode beslutningsprosesser gjennom SPEND-analyser og kategorisering
  • Videreutvikle den digitale plattformen for innkjøp
  • Gjennomføre anskaffelsesprosesser fra a til å
  • Utvikle og drifte innkjøpsfunksjonen med tanke på miljø, bærekraft og sikkerhet
  • Utarbeide KPI og måleinstrumenter
  • Drive aktiv leverandørutvikling, samt utarbeide og forhandle gjennom kontrakter og andre relevante dokumenter med leverandører
  • Ansvar for å sette innkjøp på dagsorden i Feiring Konsernet og sikre erfaringsoverføring og kompetanseheving internt gjennom kurs og veiledning

Hvem er du?

Som vår innkjøpssjef, ser vi for oss at du har kompetanse, erfaring fra tilsvarende stilling og lyst til å bygge en moderne innkjøpsfunksjon hos oss.

Vi ser etter deg som er resultatorientert og høy gjennomføringsevne. Du evner å innta et bredt perspektiv og tenke strategisk, men du brenner for det operasjonelle og gjennomføre de planer og prosesser som er satt. Rollen fordrer et tett samarbeid med kategoriansvarlige og fagressurser på tvers i organisasjonen. Du er en sterk pådriver, som er kjent med å se muligheter og trives med å gjennomføre både små og store tiltak. Du kommuniserer følgelig meget godt på tvers i organisasjonen og bygger lett relasjoner og klarer å skape et engasjement og entusiasme rundt deg.

Formelt har du relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi, prosjektledelse eller jus, og ikke minst relevant arbeidserfaring fra strategisk innkjøpsmetodikk.

Vi er stolte av selskapet vårt!

Feiring har sin opprinnelse i produksjon og salg av byggeråstoff til bygg- og anleggsbransjen, og har siden 1962 hatt sitt hovedkvarter på Lørenskog. I dag er selskapet etablert med avdelinger fra Troms i nord til Vestfold i sør. Vi lever etter våre fem grunnverdier “løsningsorientert, kompetent, hederlig, langsiktig og en god nabo”, som Innkjøpssjef er det viktig at også du kjenner deg igjen i disse verdiene - er du med?

Våre rådgivere i Dfind, Ørjan Gamst og Robert Larsen er tilgjengelig via 957 29 725 / 948 78 163. eller orjan.gamst@dfind.no / robert.larsen@dfind.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: