Innkjøpsleder/-sjef

AF Byggfornyelse er en av de største aktørene i markedet innenfor rehabilitering, ombygging og påbygging, men har i tillegg flere store kultur- og nybyggsprosjekter. Vi rehabiliterer og utbedrer kjøpesentre, skoler, sykehjem, borettslag, næringsbygg og har blant annet spesialisert oss på modernisering av baderom i borettslag. Nytt Nasjonalmuseum, nye Deichmanske bibliotek og boligprosjektet Bispevika er blant våre pågående signalprosjekter. Med vår tverrfaglige kompetanse og vår gjennomføringsevne bistår vi i prosjekter som både vi og oppdragsgiverne kan være stolte av.

Firma AF Byggfornyelse
FylkeOslo
Søknadsfrist05.07.2019

Som et viktig ledd i utviklingen av forretningsenheten søker vi nå en erfaren innkjøpsleder/-sjef som ønsker å bidra aktivt i tilbuds- og innkjøpsprosessen i store nybyggprosjekter og i spesialprosjekter. Vi søker deg med høyere utdannelse innen ingeniør- eller økonomiske fag, som har god kommersiell forståelse og evner å skape gode relasjoner med leverandørmarkedet.

Som innkjøpsleder/sjef har du en viktig rolle med direkte påvirkningskraft på de økonomiske resultatene i våre prosjekter. Du vil jobbe tett opp mot prosjektene i oppstarts- og gjennomføringsfasen og bistå disse i innkjøpsrelaterte arbeider. Arbeidsoppgavene inkluderer ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av innkjøp, herunder:

  • Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler, tekniske avklaringer og tilbudsevalueringer
  • Tilrettelegging for avropsmodeller
  • Lede forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører og leverandører i prosjekt
  • Leverandørutvikling med mål om å senke prosjektets totale innkjøpskostnader

Arbeidsoppgaver:

  • Aktivt lede og organisere enhetens innkjøp mot prosjekter og i kalkulasjonsarbeid
  • Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler og tilbudsevalueringer
  • Ansvarlig for innkjøpsplanlegging, oppfølging og gjennomføring i dedikerte prosjekter
  • Leverandørutvikling med mål å senke totale innkjøpskostnader
  • Ledelse av enhetens internasjonale innkjøpsaktivitet

Du vil få en viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter og resten av organisasjonen. Du trives godt med å skape gode relasjoner og å ha mange baller i luften samtidig. Du er strukturert, løsningsorientert og har gode formuleringsevner.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Kontaktpersoner:

Sif Løvdal

HR-sjef Rekruttering

Konsern

+47 45786585

Christian Hegstad

Kontrakts- og innkjøpssjef

AF Byggfornyelse

+47 951 90 019

Søk stilling

Vis flere stillinger: