Innkjøpsleder - Bygg

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38.000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Skanska Norge har ca. 3.800 ansatte omsatte for 14,6 milliarder i 2018.

Firma Skanska Norge
FylkeAkershus
StedVinterbro
Søknadsfrist27.09.2019

Er du vår nye innkjøpsleder?

Skanska Norge er ett av landets største entreprenørkonsern. I dagens markedssituasjon, preget av økt konkurranse om store komplekse prosjekt, blir innkjøpsrollen stadig viktigere. Profesjonelle anskaffelser når det gjelder kategorikompetanse, leverandørsamhandling, deling av beste praksis og bruk av nasjonale og internasjonale leverandøravtaler, skaper betydelig merverdi for Skanska og bidrar til å øke vårt konkurransefortrinn.

Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle denne funksjonen for å skape konkurransekraft gjennom hele prosjektet, fra tilbudsfasen til endt prosjektgjennomføring.

Vi tilbyr:

 • Du blir del av ett av landets største kompetansemiljø på Innkjøp, som du vil være med å videreutvikle i riktig retning
 • En stilling hvor du er en betydelig bidragsyter til økt lønnsomhet for selskapet
 • En jobb med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre spennende byggprosjekter
 • Stor mulighet for innkjøps- og byggfaglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, samt tilgang på firmahytter

Ditt ansvar:

 • Leder, planlegger, koordinerer og gjennomfører innkjøpene i prosjektene i tett samarbeid med drift og prosjektering
 • Bistår med faglig innkjøpskompetanse i tilbudsfasen og prosjektgjennomføringen
 • Arbeider aktivt i leverandørmarkedet med å identifisere, evaluere og videreutvikle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere til våre prosjekter
 • Samhandling med leverandører, interne fagmiljøer og rådgivere for å finne kostnadseffektive løsninger slik at definerte mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, miljø, HMS og kundetilfredshet nås

Dine Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor eller mastergrad
 • Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeider, gjerne i prosjektbasert virksomhet
 • Bransjeerfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Byggfaglig erfaring kan veie opp for manglende innkjøpsfaglig erfaring
 • Gode norsk og engelsk - kunnskaper er en forutsetning
 • Må beherske kalkulasjonsverktøy og BIM etter en opplæringsfase

Dine Egenskaper:

 • God forretningsforståelse og er resultatorientert
 • Analytisk – forstår raskt komplekse problemstillinger og foretar rasjonelle helhetsvurderinger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Evne til å identifisere og utnytte kommersielle muligheter
 • Selvgående og ansvarstagende

Vi søker en innkjøpsleder for vår byggvirksomhet i Akershus (Romerike og Follo) og Østfold. Arbeidet som innkjøpsleder vil foregå på vårt regionskontor på Vinterbro samt på de byggprosjekter du blir involvert i.

Stillingen rapporterer til Innkjøpssjef Erik Duberg, som kan kontaktes på telefon 934 44 812 ved spørsmål.

Søknadsfrist: 27. september

Søk stilling

Vis flere stillinger: