Innkjøpsansvarlig GK Elektro

GK Elektro er et selskap i GK Gruppen, og opererer i sterk samhandling med GKs andre fag for å levere helthetlige tekniske entrepriser og tjenester til nye og eksisterende bygg. GK Elektro er i 2016 etablert i Østfold, Romerike, Oslo, Asker, Hamar, Bergen, Trondheim og Tromsø og vi er i overkant av 350 medarbeidere. GK Gruppen omsetter for nesten 5 milliarder kroner og har ca. 2900 ansatte i Skandinavia.

FirmaGK Elektro
FylkeOslo
Søknadsfrist15.02.2017

Vil du være en del av Norges ledende elektroentreprenør, med stor påvirkningskraft og skape noe av betydning?

Administrasjonen vår består av 15 medarbeidere innen lønn, regnskap, økonomi, prosjektutvikling, administrasjon, kvalitet, innkjøp og HR/HMS. GK Elektro AS er i stadig vekst, og søker i den anledning etter en Innkjøpsansvarlig for å ivareta oppgaver innen innkjøp og logistikk i GK Elektro. Personen vi er ute etter skal til enhver tid sørge for at selskapet har bransjens beste innkjøpsavtaler og vil jobbe i tett samarbeid med ledelsen i GK Elektro og innkjøpsansvarlige i øvrige selskaper i GK gruppen. Arbeidssted vil være Oslo, men andre steder kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påberegnes. Stillingen rapporterer til Sjef Virksomhetsutvikling i GK Elektro AS.

Hovedoppgaver:

 • Delta i felles innkjøp- og avtale prosesser i GK gruppen
 • Inngå, implementere og følge opp avtaler med elektro-spesifikke leverandører
 • Kontinuerlig oppfølging av leverandører samt holde seg oppdatert på nye aktører, produkter og markedstrender
 • Jobbe med GK Elektro grunnsortiment og -standardprodukter
 • Opplæring i innkjøpsprosesser, innkjøpsplanlegging og følge opp lojalitet til avtaler
 • Bistå i operative innkjøpsprosesser, herunder forhandlinger, samordning og konkrete innkjøp
 • Bistå i operative logistikkprosesser, forslag til løsninger og avtaler som involverer leverandører

Ønskede kvalifikasjoner/bakgrunn:

 • Elektrofaglig bakgrunn
 • Prosjekt- og/eller ledererfaring
 • Generelt god IT-kunnskap (spesielt Excel)
 • God økonomisk forståelse

Personlige egenskaper:

 • Kremmer kombinert med evne til å skape merverdi for alle parter i leverandørkjeden
 • Evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner på alle nivå internt og eksternt
 • Evne til å forhandle og argumentere saklig, profesjonelt og presist i henhold til selskapets verdier og retningslinjer
 • Innovativ

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Bil- og telefonordning

Vi vil behandle søknader fortløpende!

Referanse: Innkjøpsansvarlig GK Elektro

Kontaktperson: Jan Erlend Innselset, Sjef Virksomhetsutvikling, tlf. 9761 0117

Søk stilling

Vis flere stillinger: