Innkjøper

AF Nybygg tilbyr oppføring av komplette bygg. Prosjekter utføres innen boligbygg, offentlige bygg (skolebygg, omsorgsbygg, mv.), næringsbygg og andre typer nybygg. Vi utfører primært prosjekter i Oslo og Akershus. Prosjektene kjennetegnes ved at de er komplekse og tidkrevende og ofte med kontraktsverdi over MNOK 100. AF Nybygg skal være best på riktig bruk av digitale verktøy i prosjektgjennomføringen og vår gjennomføringsmodell sikrer kunder og samarbeidspartnere en kostnadseffektiv, sikker og kvalitetsoptimal prosjektgjennomføring.

Firma AF Nybygg
FylkeOslo
Søknadsfrist22.09.2019

Som Innkjøper i AF Nybygg vil man i stor grad få mulighet til å påvirke innhold og retning i eget arbeid og forretningsenheten.

Du vil være sentral i tilbuds- og kalkylearbeidet i våre tilbudsprosesser og kontaktperson mot alle våre samarbeidspartnere gjennom utviklingsprosjekt og tilbudsfaser.

Før og under gjennomføring av prosjekter vil du ha en viktig rolle med å bistå prosjektleder i utforming, forhandling og inngåelse av alle avtaler og innkjøp med våre samarbeidspartnere. Du vil rapportere til Prosjektdirektør i forretningsenheten.

For å lykkes i rollen må du være forretningsfokusert, ha kommersiell interesse, og en strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene dine. Du kjennetegnes av å være lærevillig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du er opptatt av å levere kvalitet kombinert med en solid gjennomføringsevne. Videre trives du i en teamorientert kultur og motiveres av å bygge opp en selvstendig rolle.

Vi søker deg som er utdannet økonom eller ingeniør, gjerne med 1-3 års erfaring fra tilsvarende stilling, eller annet relevant arbeid. Erfaring fra bransjen er ikke et krav, men er en klar fordel. Rett kandidat bør ha interesse for byggebransjen og et ønske om å utvikle teknisk byggforståelse over tid.

Du har stødige datakunnskaper. Det er ønskelig med erfaring i ByggOffice og Solibri, men ikke et krav. Du har i tillegg god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både i norsk og engelsk.

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.

Spørsmål om stillingen

Annette Strøno

HR-sjef Rekruttering

AF Gruppen

+47 92 02 02 10

Jørgen Mathisen

Direktør

AF Nybygg

+47 924 99 958

Søk stilling

Vis flere stillinger: