Avtalen ble signert av daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse (t.h.) og konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community. Foto: SINTEF
Avtalen ble signert av daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse (t.h.) og konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community. Foto: SINTEF

Inngår samarbeid for å måle miljøavtrykket i byggsektoren

SINTEF og Grønn Byggallianse skal samarbeide for å måle miljøavtrykket i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norge.

– En viktig del av arbeidet vil bli å publisere årlige måleresultat i et nasjonalt instrumentpanel (dashbord), som viser konkrete måltall for utviklingen på områder som klimagassutslipp, energibruk og ombruk, heter det i en melding fra partene.

– Vi ønsker å videreutvikle SINTEFs arbeid med Framsikt2050 og utvikle et instrumentpanel som kan synliggjøre miljø- og bærekraftstatus i næringen. En slik oversikt kan bidra til å få frem kunnskapshull, der vi sammen med næringen kan bidra til løsninger, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community i meldingen.

Ifølge Hunnes Blakstad er samarbeidet med Grønn Byggallianse midt i blinken for SINTEF.

– Grønn Byggallianse har lenge arbeidet systematisk med tiltak og statusbeskrivelser for bygg- og eiendomsnæringen, og med over 400 medlemmer fra hele verdikjeden i sektoren er de tett på både private og offentlige aktører, sier hun.

– Grønn Byggallianse har som mål å være en endringsagent i hele bygg-, anlegg- og eiendomssektoren, og et instrumentpanel vil også gi verdifull informasjon til organisasjonen om hvordan de bidrar til å nå effektmålene som medlemmene har sluttet seg til, skriver de i pressemeldingen.

– Dette vil gi våre medlemmer et verktøy som kan være til stor nytte i deres bærekraftsarbeid, og det vil vise hvor det er behov for økt innsats for å nå bærekraftsmålene som BAE-sektoren har satt seg. Det er svært ønskelig at hele næringen kan bidra til datafangst, da målet er å presentere resultatene årlig og sammen med næringen, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

– Vi har som mål at et nasjonalt instrumentpanel skal bli et viktig verktøy for hele bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen i Norge. Vi ønsker derfor et nært samarbeid med næringens aktører rundt datainnsamlingen og utviklingen av dashbordet, legger Hunnes Blakstad til.

Samarbeidsavtalen mellom Grønn Byggallianse og SINTEF ble nylig fornyet.

 – Og med felles innsats for å utvikle instrumentpanelet, er det også naturlig å styrke samarbeidet om kunnskap og kompetansebygging, skriver partene.