Inngår rammeavtale med NTNU

Cad-Q og Autodesk har inngått rammeavtale med Norges største institusjon for forskning og utdanning, NTNU (Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet) i Trondheim.

Avtalen gir NTNU tilgang til ni forskjellige programpakker i Autodesks produktportefølje. Dette gir NTNU et stort spekter av verktøy, noe som trengs med alle de ulike behovene ved en så stor utdanningsinstitusjon. Verktøyene dekker alle fagområder innen bygg, mekanikk, infrastruktur, visualisering, og selvfølgelig tradisjonell konstruksjon ved hjelp av ren AutoCAD. Cad Quality bidrar med opplæring og introduksjon av de ulike programpakkene ved de forskjellige avdelingene ved NTNU. - Autodesk er verdensledende med sine produkter, og det er derfor av stor betydning for oss at våre studenter får god kunnskap i blant annet AutoCAD, mener Morten Kvamme, som har det daglige ansvaret for fordeling og drift av lisenspoolen. - Studentene våre gjør jo en teknisk utdanning og vil med stor sannsynlighet komme i kontakt med disse produktene også etter endt utdanning. Cad Quality og Autodesk har alltid sett på det som viktig å ha en god dialog med de ulike forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge. - Dette er morgendagens kunder for oss, og vi mener det er av stor betydning også for industrien at det kommer nyutdannede i arbeidslivet som allerede innehar god kompetanse på Autodesks produkter, sier Nora Sæterøy, ansvarlig for avtalen hos Cad-Q.