Fra venstre: Sigurd Ramnefjell, PL AF Ghella; Øyvind Hagen; Maurizio Romano, Anleggsleder AF Ghella. Foto: Bravida

Fra venstre: Sigurd Ramnefjell, PL AF Ghella; Øyvind Hagen; Maurizio Romano, Anleggsleder AF Ghella. Foto: Bravida

Inngår «betydelig» kontrakt med JV AF Ghella

Bravida Region Innlandet & Oslo Prosjekt skal levere et tverrfaglig prosjekt innen elektro, rør og ventilasjon til rentvannstunnelen som er del av prosjekt Ny vannforsyning til Oslo.

Kontrakten varer til sommeren 2027, opplyser Bravida i en pressemelding. De opplyser ikke hvor stor kontrakten er, men skriver at den er av «betydelig verdi».

– Avtalen er svært viktig for sysselsettingen fremover, og den styrker Bravidas posisjon som en teknisk ledende entreprenør som tar på seg de mest utfordrende oppdragene, sier Ørjan Ramskjell, avdelingsleder for Oslo Elektro Prosjekt i meldingen.

Hans avdeling er en av tre i regionen som har sikret seg den tverrfaglige kontrakten, sammen med Oslo Klima Prosjekt og Oslo Rør Prosjekt.

Kontrakten er inngått med JV AF Ghella, et arbeidsfellesskap mellom AF Gruppen og Ghella, med Oslo Kommune ved Vann- og avløpsetaten som byggherre. Arbeidet starter høsten 2024 og varer til 2027.

– De første månedene vil hovedsakelig bestå i planlegging for å sikre rettidig oppstart av arbeidene. Vi er avhengig av å komme «godt ut av blokka», sier prosjektleder fra JV AF Ghella, Sigurd Ramnefjell i samme melding.

– Denne avtalen er av stor betydning for oss i Bravida. Jeg er stolt av teamet vårt som har jobbet målrettet med å få denne avtalen i havn. Vi går inn i planleggingsfasen med stor entusiasme, sier divisjonsdirektør for østlandet, Øyvind Hagen.