Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Innfører ekstra søknadsrunde i Kompetansepluss

Høsten 2018 lanseres et nytt forsøk i Kompetansepluss-ordningen, hvor man kan kombinere opplæring i grunnleggende ferdigheter med fagopplæring.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Det har, ifølge meldingen, kommet inn dobbelt så mange søknader om støtte til opplæring som det er midler til i forsøket.

– Arbeidslivet er i endring, og det er viktigere enn noen gang at vi sikrer grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT for alle voksne. Vi har doblet midlene siden 2013, og årets søknadstall viser igjen at vi gjør rett i å styrke satsingen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Ferske tall fra Kompetanse Norge viser at det i forbindelse med ekstrautlysningen i Kompetansepluss fagopplæringen totalt er søkt om 22,4 millioner kroner. Dette er fordelt på 77 søknader fra hele landet, og tilsvarer 100 prosent oversøking, skriver departementet.

I denne runden inneholder 85 prosent av de innvilgede søknadene en kombinasjon av fagopplæring og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Tre av fire av søknadene inneholder regning og/eller data i kombinasjon med fagopplæring, heter det i pressemeldingen.

Tallene viser at virksomheter i bygg- og anlegg, helse og sosial, offentlig administrasjon, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting utgjør over 80 prosent av søkerne. Det er søknader fra hele landet, men Vestfold og Oslo har flest antall søknader per fylke.