Inndalsveien

På Kronstad i Bergen har JM Norge ført opp et trivselsvennlig boligprosjekt med 79 leiligheter fordelt på tre bygg.

Fakta

Sted: Kronstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Samlet salgsinntekt: 243,4 millioner kroner

Areal BTA: 7.178 kvadratmeter

Tiltakshaver: JM Norge

Arkitekt og LARK: ABO Plan & Arkitektur

Rådgivere: RIB: Holst & Valen l RIV: Miljøconsult l RIE: BI Elektro l RIBr: Konsepta l RIVA: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: l Rivning: Ragn Sells l Grunnarbeider og betongarbeid inkl stål og betongelementer: FM Strand l Anleggsgartner: Gravdal Hage og Anlegg l Alu/glass fasade: Holvik Glass l Vinduer: Norgesvinduet l Dører: Swedoor l Blikkenslager: Os Blikk l Balkongrekkverk: Format Stål og Glass l Tømrer: Byggmester Markhus l Maler: RSV Maling & Gulv l Parkett: ABS Parkettgruppen l Mur og flis: Bru & Wiese-Hansen l Flislev: FagFlis Odin Flissenter l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: BI Elektro l Ventilasjon: FBT Ventilasjon l Heiser: Kone l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Bergen Sprinkler l Lås og beslag: TrioVing og Bergen Låsservice l Kjøkken og garderobe: Marbodal l Hvitevarer: BSH Husholdningsapperater l Bade-
romsmøbler og dusjvegger: INR Norge

Prosjektet er tegnet av ABO Plan og Arkitektur og ført opp i delte, bygg-herrestyrte entrepriser. Samlet salgs-inntekt er 243,4 millioner kroner. Bruttoarealet er på 7.178 kvadratmeter. Rivning startet i 2015, og leilighetene ble overlevert i desember 2017.

Barnevennlig

Leilighetene er fra 39 til 94 kvadrat-meter og er ifølge prosjektsjef Kjetil Myrmel i JM Bergen arealeffektive og standarden er god.

De tre byggene har fra to til sju etasjer og ligger rundt et skjermet tun med heller, plener, busker, trær, sittegrupper, belysning og lekeapparater. Tunet bidrar til å gjøre prosjektet både trivelig og barnevennlig. Et parkeringsanlegg med 30 biloppstillingsplasser ligger under deler av bebyggelsen.

Alle leiligheter har egne terrasser eller balkonger. I hvert bygg er det en felles takterrasse. Utforming av bygg og plas-sering av leiligheter gir gode solforhold, og prosjektet ligger 50 meter fra et bybanestopp på linjen sentrum-Flesland og ny trase til Fyllingsdalen vil passere rett ved. Fra Inndalsveien er det også gangavstand til den nye Høgskolen i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, DnB i Solheimsviken, Mindeparken og Kronstadparken.

Krevende grunnforhold

Kjetil Myrmel forteller at grunnforhold og trang tomt var utfordrende.

– Vi måtte legge om store VA rørledninger som gikk over tomten. Dette var tidkrevende. Vi har også bebyggelse og veier tett inntil tomten. I byggeperioden måtte vi legge om veisystemet ved tomten, sier Myrmel.

Grunnarbeidene er utført av FM Strand, som var hovedbedrift i den første delen av byggetiden. Anleggsleder Trond Skage sier at det var krevende å koble sammen nye avløpsrørledninger med et 100 år gammelt system.

– Vi måtte tilpasse mye på stedet og hadde god hjelp av rådgivere i dette arbeidet. De nye rørledningene var planlagt som prefabrikkerte rør, men tilpasninger der vi gikk i mot eksisterende rør/kanaler valgte vi å plasstøpe. VA-arbeider i grunnen er utført av FM VA-Teknikk Vest som underentreprenør, sier Skage.

Kompakt bykvartal

Sivilarkitekt og partner Alice Bigom i ABO Plan & Arkitektur forteller at det var ønskelig å skape et tett og kompakt bykvartal med hovedvekt på mindre boenheter på grunn av nærheten til Høgskolen i Bergen.

– Bebyggelsen er lagt rundt ett felles og tilgjengelig gårdsrom med bygninger fra sju til to etasjer bundet sammen med svalgangsløsninger. Gårdsrommet er aktivisert ved at en del boliger har direkte tilkomst til sin bolig fra gårdsrommet eller må via gårdsrommet for å komme til felles inngangsparti. Fra gårdsrommet er det direkte tilkomst til tursti rundt Solheimsvatnet. Tomten har en utfordrende topografi da Inndalsveien ligger tre etasjer over første etasjenivå. Bebyggelsen trappes ned fra sju til to etasjer mot sørøst og åpner seg mot utsikten. Det har vært vår intensjon å gi flest mulig utsikt mot Solheimsvatnet og gode solforhold. Ved avtrapping er det anlagt frodige felles takhager. Fasader er bekledt med Steni Colour som har ett fint harmoniserende fargespekter i beige, brunt og oransje. Det har vært utfordrende å prosjektere såpass kompakt i et eksisterende bomiljø, men jeg tror at alle er fornøyde, sier Bigom.

Sikret med spunt

Tomten på Kronstad er på fire mål og skrår mot Solheimsvatnet i sørvest. Grunnen består av fjell og ulike typer løsmasser. Det er sprengt ut 1.100 kubikkmeter faste masser og gravd ut totalt 12.500 kubikkmeter masser fra tomten. For å sikre byggeplassen mot vei og nabobygg er det satt ned cirka 1.000 meter permanent nedboret spunt. Det er lagt radonmembran og forberedt for ventilering under de delene av bebyggelsen som ikke ligger på parkeringsanlegget.

Plassbygd og elementer

To bygg er rektangulære og ligger tett i en L-form. Det tredje bygget er vinklet. Mellom byggene er det et stort tun. Det er en offentlig tilgjengelig gangvei fra Inndalsveien og over tunet.

Bærende konstruksjoner består av plasstøpte vegger og plattendekker med påstøp. Svalganger og balkonger er levert som betongelementer.

Takene er flate, isolerte og tekket. Fasadene er kledd med hvit, rød, brun, oransje og grå vedlikeholdsvennlig platekledning.

Leilighetene har parkett, flislagte bad, betonghimling i stuer og nedsenket gipshimling i ganger. Det er 25 centimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 30 centimeter i takene.

Vinduer har en U-verdi på 0,8. 16 leiligheter er trykktestet og har en gjennomsnitts luftveksling på 0,84 per time. Byggene er fullsprinklet.

Myrmel sier at prosjektet har hatt godt salg og at det var godt samarbeid mellom entreprenørene, noe som bidro til at fremdriftsplanen holdt.

Prosjektleder Petter Eilertsen i Byggmester Markhus forteller at selskapet var hovedbedrift i siste del av byggeperioden og hadde fagene tømmer, blikk, stillas og taktekking.

– Det var kort byggetid og trang tomt, men prosjektet gikk greit og vi kom i havn. Jeg tror alle var fornøyde, sier Eilertsen.

Fjernvarme
Inndalsveien er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med konvektorer og noen radiatorer, basert på fjernvarme. Leilighetene har et beregnet energibruk per kvadratmeter per år på 93 kWh. De fleste leilighetene er i energiklasse B (lysegrønn). Alle leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.


Flere prosjekter