Øivind Horpestad er konsernsjef i Inin Group.
Øivind Horpestad er konsernsjef i Inin Group.

Inin Group kjøper Skyttermoen Anlegg

Inin Groups plattform for kraftinfrastruktur, kjøper 100 prosent av aksjene i Skyttermoen Anlegg AS.

Laje AS, som er en entreprenør med fokus på infrastruktur innen energi, telekommunikasjon og fiber, er for øyeblikket det største selskapet i Inin Group. 

– Laje er avhengig av pålitelige graveentreprenører i forbindelse med arbeidet på kraftinfrastruktur. Vi ønsker derfor å dra nytte av de åpenbare synergiene mellom de to selskapene. Skyttermoen Anlegg er en svært veldrevet virksomhet, så dette er en mulighet for begge selskapene å skape ytterligere verdier i fellesskap, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

Skyttermoen Anlegg ble etablert i 2006, og er en anleggsentreprenør som leverer tjenester innen gravearbeid, drenering, kabelgrøfter, høyspentnett og område- og prosjektutvikling.

Selskapet holder til på Hamar, som er i samme geografiske område som Laje og andre datterselskaper i Inin Group-konsernet.

Vederlaget for handelen består av 60 prosent i kontanter, 20 prosent i aksjer i Inin Power AS, og 20 prosent i aksjer i Inin Group AS.