Ingrid Dahl Hovland (Foto: C.F. Wesenberg)

Ingrid Dahl Hovland blir adm. dir. i Nye Veier AS

Styret i Nye Veier AS har ansatt Ingrid Dahl Hovland som administrerende direktør i Nye Veier AS.

Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Spenncon AS.

Dahl Hovland har tidligere ledet boligdivisjonen i Selvaag Gruppen og før dette ledet en landsdekkende enhet i Veidekke, med ansvar for entreprenørtjenester innen vei- og tunnelbygging. Starten av karrieren var som prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen.

- Solid erfaring

- Dahl Hovland har solid lederfaring og erfaring fra prosjekt- og porteføljeledelse, industrivirksomhet, samt erfaring med risikohåndtering knyttet til veibygging og andre typer anleggsvirksomhet. Hun har også vært styremedlem i selskaper som er relevante for topplederrollen i Nye Veier AS, heter det i en melding fra Nye Veier AS. Dahl Hovland er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

- Vi er svært god fornøyd med å få en administrerende direktør til Nye Veier AS som har mange års toppledererfaring fra industri-, entreprenør- og byggherrevirksomheter. Med denne bakgrunnen kan Ingrid Dahl Hovland gå rett inn i oppgavene med å etablere en sterk ledergruppe, bygge opp en slank og effektiv organisasjonen og ta tak i alle de andre spennende utfordringene selskapet står ovenfor, sier styreleder i Nye Veier AS, Rolf Roverud.

- Dette er en unik mulighet. Trygge veier og rasjonell infrastruktur er viktig for å utvikle industri, arbeidsplasser, by- og tettsteder i vårt langstrakte land. Å få være med å bygge opp det nye selskapet er noe jeg virkelig ser frem til å gå i gang med. På en kostnadseffektiv måte skal vi sørge for at det bygges tryggere veiersom bidrar til kortere transporttid, sier Ingrid Dahl Hovland.

130 milliarder

Hun tiltrer stillingen senest 1. desember 2015.

Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og vil ha hovedkontor i Kristiansand. Oppstartsporteføljen består av syv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 130 mrd. kroner.

Interimselskapet Nye Veier AS ble stiftet i mai i år. Selskapets styre skal ha et operativt selskap på plass fra årsskiftet 2015/2016. Nye Veier AS skal være et eget utbyggingsselskap for utvalgte prosjekter på hovedvegnettet. Selskapet er et fullt ut statlig aksjeselskap, og samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser i selskapet.

- Jeg gratulerer Nye Veier AS med et godt valg av administrerende direktør. Ingrid Dahl Hovland er kjent som en erfaren leder med bred og solid erfaring fra industri- og entreprenørvirksomhet. Fra arbeid i lederstillinger i både entreprenørbransjen og i Statens vegvesen har hun også god erfaring når det gjelder større utbygginger innenfor veisektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nye Veier AS sin virksomhet er å forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksvegnettet etter nærmere avtale med Den norske stat.

- Regjeringens formål med utbyggingsselskapet er å oppnå en mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for den porteføljen det blir gitt ansvar for, og dermed gi en merverdi utover utbygging i tradisjonell forstand. Selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig utbygging og drift og vedlikehold av trafikksikre riksveger, hvor strekningene i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet, heter det i meldingen.

I oppstartsporteføljen ligger syv veistrekninger med en foreløpig investeringsramme på ca. 130 milliarder kroner. Til sammen 553 km vei skal være bygd ut i løpet av en 20 års periode:

• E39 Lyngdal – Ålgård i Vest-Agder og Rogaland

• E18/E39 Kristiansand – Søgne – Lyngdal i Vest - Agder

• E18 Langangen – Grimstad i Telemark og Aust -Agder

• E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark

• E6 Moelv – Lillehammer – Ensby i Hedmark og Oppland

• E6 Ulsberg – Melhus i Sør - Trøndelag

• E6 Ranheim – Åsen i Sør-Trøndelag og Nord - Trøndelag

Eierne har valgt et styre for Nye Veier AS under ledelse av Rolf Roverud og med styremedlemmene Siri B. Hatlen, Harald Vaagaasar Nikolaisen, Dag Morten Dalen og Eli Giske.