Ingeniørutdanninger sliter med lærermangel

Ingeniørutdanning blir stadig mer populært. Men utdanningsinstitusjonene har problemer med å dekke behovet for lærere til det ettertraktede studiet.

I en ringerunde Universitas har foretatt til ni av landets ingeniørutdanninger oppgir seks at de sliter med å få nok lærere.

Fakultet for teknikk, kunst og design (TKD) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er blant fakultetene som sliter med å tiltrekke seg nok undervisere.

– Det er en utfordring å rekruttere til enkelte av utdanningene, spesielt på Institutt for bygg- og energiteknikk, sier seksjonssjef for økonomi ved TKD, Stine Kihl.

Hun nevner også lønn som en mulig faktor.

– Etter en fullført bachelor kan en ingeniør forvente om lag 480.000 kroner i årslønn i privat sektor. Mastergrad gir enda høyere lønn. Deretter er det en relativt bratt kurve i lønnsutviklingen, sier hun til Universitas.

Ifølge dekan Petter Øyan ved TKD er det særlig utfordrende i å finne førsteamanuenser, siden det er høy etterspørsel etter ingeniørkompetanse i næringslivet.

– Deler av næringslivet er i stand til å betale mer enn vi er i stand til å betale, sier han.

I tillegg til HiOA sier Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Ålesund, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Østfold at de sliter med å få nok lærere.