Ingeniør

Kontrollrådet administrerer i dag 16 ulike sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og kan se tilbake på mer enn 50 års virksomhet. Hovedvekten av ordningene ligger innen produktområdene betong, tilslag og asfalt. I tillegg administreres flere sertifiseringsordninger innen andre og relaterte produktområder. Kontrollrådet startet sin virksomhet i 1968 og er i dag utpekt som teknisk kontrollorgan iht. Teknisk forskrift samt akkreditert for produktsertifisering og sertifisering av ledelsessystemer, hvor miljøsertifisering er desidert størst. Vår virksomhet omfatter idag revisjon og sertifisering av omkring 800 bedrifter, hvorav vel 30 er utenlandske.

Firma Kontrollrådet
FylkeOslo
Søknadsfrist10.05.2019

Med bakgrunn i økende aktivitet søker vi etter

INGENIØR

til å gjennomføre revisjoner innen spesielt områdene betongelementer, betongvarer og ferdigbetong.

Hoveddelen av arbeidet vil som angitt bestå i å foreta revisjoner hos norske produsenter sertifisert av oss. Vedkommende vil i utgangspunktet ha hele landet som arbeidsområde og det må således påregnes utstrakt reisevirksomhet.

Vi ønsker en person med minimum:

  • Utdanning som ingeniør/siv.ing (bygg/anlegg) med minimum 5 års praksis.
  • Kjennskap til eller erfaring fra den industrien vi arbeider i vil bli vektlagt.
  • Kjennskap til ledelsessystemer og spesielt ISO 14001 for miljø vil vektlegges positivt

I tillegg vil følgende egenskaper vektlegges;

  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk
  • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
  • Gode samarbeidsevner både internt og i forhold til våre kunder

Vi legger svært stor vekt på våre revisorers kompetanse og grundig opplæring samt nødvendige kurs vil bli gitt før vår nye revisor starter med egne revisjoner.

Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi er i dag 15 ansatte og har hovedkontor i Rådhusgaten 4 i Oslo, men vi har også ordning med hjemmekontorløsning. Stillingen krever således ikke stasjonering i Oslo. Ønsker du flere opplysninger om oss og vår virksomhet, kan du finne dette på vår hjemmeside www.kontrollbetong.no.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til;

teknisk sjef Jørn Haugen - telefon 982 51 084.

eller daglig leder Jan Karlsen - telefon 905 82 786

Søknad med kopi av vitnemål og attester bes sendt oss innen 10. mai 2019 og gjerne på e-post til;

jorn.nikolai.haugen@kontrollbetong.no

Vis flere stillinger: