Ingeniør/rådgiver dekkevedlikehold - Tromsø evt. Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfrist30.11.2016

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av veger, bruer, tunneler og tilhørende tekniske installasjoner. Dekkevedlikehold inkludert drenering og forsterkning planlegges av etaten, mens ulike entreprenørforetak ivaretar utførelsen.

Veg- og transportavdelingen utarbeider analyser, strategier og handlingsplaner, koordinerer og kontrollerer konkurransegrunnlag, utfører intern kompetanseutvikling og arbeider med styringssystemer. Avdelingens dekkemiljø er lokalisert i Tromsø, der det nå er ledig stilling som ingeniør/rådgiver under faglig ledelse av regionens dekkekoordinator.

Dersom den som tilsettes har begrenset, relevant praksis, vil arbeidssted være Tromsø. Ved omfattende praksis kan også Bodø vurderes.

Den som tilsettes vil inngå i et kompetent, utviklingsorientert og utadvendt rådgivermiljø som består av 20 personer, med forankring i investeringer, forvaltning, drift og vedlikehold. I dette inngår bl.a. byggherre-HMS, samhandling, prosjektadministrasjon, konkurransegrunnlag, vedlikeholdsplaner, kostnadsberegninger og kvalitetsstyring.

Arbeidsoppgaver

  • Delta i utarbeiding av regionens dekkeprogram, i første omgang for riksvegnettet inkludert gang- og sykkelveger.
  • Oppfølging og ajourføring av opplysninger i etatens fagprogrammer mm innenfor FDV dekkevedlikehold.
  • Bistand innen regionens asfaltkontrakter, ved utarbeiding av konkurransegrunnlag, kvalitetssikring, kunngjøring, kontrahering og oppfølging under utførelsen.
  • Rådgivning overfor etatens byggherrepersonell i andre avdelinger i regionen, med vekt på veg- og asfaltteknologi samt aktuelle kurs og fagsamlinger
  • Analyser og utredninger innenfor forsterkning og dekkelegging som bidrag til utvikling og forbedring.
  • Bidra til samordning av kontrollvirksomheten internt og i forhold til kontrakter med asfaltentreprenører.

Kvalifikasjonskrav:

For stillingen kreves utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3-år, fortrinnsvis ingeniørhøgskole med relevante fag som f.eks. vegplanlegging eller vegteknologi. Videre vil det være fordelaktig med utdanning i prosjektadministrasjon, kvalitetsledelse, kvalitetsrevisjon, offentlige anskaffelser eller kontraktsrett.

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom hele eller deler av utdanningen er tatt i utlandet, kreves autorisert oversettelse av dokumentasjonen og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Den som tilsettes må ha førerkort i klasse B og må kunne delta i befaringer, kontroller mm.

Dette vil det også legges vekt på:

Praksis som samsvarer med stillingens ansvar og nivå er ønskelig, men også nyutdannede vil bli vurdert. Erfaring fra rådgiver-, byggherre- eller entreprenørvirksomhet vil være en fordel. Det er ønskelig med praksis fra prosjektadministrasjon og offentlige anskaffelser.

Det er nødvendig med solid arbeidskapasitet og gjennomføringskraft i kombinasjon med preferanser for nøyaktighet og dokumentasjon.

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er en klar forutsetning. Det samme gjelder generelt gode IT-ferdigheter og evne til å sette seg inn i styringssystemer.

Vi tilbyr:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for boliglån I Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig og personlig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med etatens lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Frode Rinnan, tlf. 941 48 035, eller e-post: frode.rinnan@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold og de ansatte skal gjenspeile befolkningen. Det legges vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for dette.

Det understrekes at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om det er bedt om unntak fra denne, jfr. Offentlighetslovens § 25, noe som i så fall vil bli varslet.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: