Ingeniør geodata / Landmåler

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

FirmaGran kommune
FylkeOppland
StedJaren
Søknadsfrist10.01.2019

Liker du å jobbe med geodata, kartlegging og kvalitetssikring? Gran kommune ønsker å videreutvikle sitt kart over vann- og avløpsledninger, og forbedre kvalitetssikringssystemet til vann- og avløpstjenesten.

Gran kommune, VA, har ledig stilling for ingeniør geodata / landmåler i 100 % fast stilling

Beskrivelse av tjenestested

Enheten for Vann og avløp er en del av området Kultur og samfunn, og har 16 årsverk fordelt på en driftsavdeling og en utviklingsavdeling. Stillingen er knyttet til utviklingsavdelingen og arbeidsplassen vil være i rådhuset på Jaren. Arbeid ute i felt vil utgjøre en betydelig del.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområdet er knyttet til oppdatering og forbedring av kommunens ledningskartverk, inklusive systemkart etc. Kommunen har satellittbasert måleutstyr (GNSS), benytter Norkart-systemene og AutoCad.

Stillingen innebærer oppdatering av VA-tjenestens del av kommunens kvalitetssikringssystem. Kommunen benytter KF Kvalitetsstyring.

Det er også aktuelt med deltakelse i arbeidsteam i forbindelse med tverrfaglige prosjekter, herunder utstikking i forbindelse med anlegg, oppgaver knyttet til grunnerverv og grunneieravtaler, byggesøknader etc.

Krav til kompetanse

 • Utdanning fra høgskole eller annen relevant utdanning.
 • Manglende utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring innen faget.
 • Kunnskaper om og erfaring med bruk av moderne oppmålingsutstyr.
 • Kompetanse innen GIS og bruk av geodata.
 • Kjennskap til relevante IKT-verktøy.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Gode norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper.

Vi kan tilby

 • Mulighet for varierte arbeidsoppgaver og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
 • IA og Fysak kommune

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen så langt som mulig.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Kontaktperson

Trygve Rognstad, Enhetsleder, mobil: 93400898, trygve.rognstad@gran.kommune.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: