Ingen utslippsbegrensninger på Snøhvit

StatoilHydro har ingen begrensninger på utslipp fra Snøhvit-anlegget i de første to driftsårene, ifølge selskapet.

Denne uken ble det kjent at anlegget har sluppet ut langt større CO2-mengder enn planlagt. Det har vakt sterke reaksjoner, og blant annet har Høyre bedt regjeringen om en redegjørelse.

- Det er ikke riktig å si at vi har brutt utslippstillatelsen, for vi har ingen ramme på hva vi kan slippe ut, sier informasjonsleder Sverre Kojedal i StatoilHydro til Finnmark Dagblad.

Kojedal peker på at tillatelsen for utslipp av 200.000 tonn CO2 årlig ikke gjelder før det tredje driftsåret.

SFT uenig
Statens forurensningstilsyn (SFT) er bekymret over de høye utslippene.

- Vi er kritisk til at StatoilHydro ikke har klart å planlegge dette bedre, og at vi ble orientert om sotproblemet og utslippene via mediene og ikke av selskapet selv. Da vi rykket ut, konstaterte vi at oljeselskapet har hatt et mye større utslipp enn utslippstillatelsen tilsier, sier direktør Signe Nåmndal i SFTs næringsavdeling.
Hun antyder at StatoilHydro ikke selv helt forstår hvilke krav som må etterleves.
De estimerte utslippene for oppstartsfasen er satt til 1.165.000 tonn CO2. Etter bare to måneder har anlegget sluppet ut 1.099.579 tonn CO2.

Kommer med redegjørelse
StatoilHydro er uenig i at dette er brudd på tillatelsen.

- Her må vi bare registrere at det er uenigheter mellom oss og SFT, men i dag er ikke dette noe tema for oss. Vi har fått et brev hvor vi blir bedt om å komme med en redegjørelse, og det vil vi selvsagt komme med, sier Kojedal.