Ingen umiddelbar strømkrise i Bergen

Ett av utvalgene anser at det selv uten nye tiltak, mest sannsynlig vil være få timer med ren strømmangel i Bergens-området de neste ti årene.

Utvalg 3 tok for seg konsekvensene av at man trenger lengre tid på en ny overføringsforbindelse til bergensområdet (BKK-området).

– Situasjonen på kort sikt er ikke så alvorlig at det ikke er mulig å vente med den konsesjonsgitte linjen mellom Sima og Samnanger. Dermed er det relevant å diskutere alternative løsninger. Valg av andre løsninger enn den konsesjonsgitte har imidlertid en pris, enten ved at det medfører risiko for avbrudd i forsyningen i anstrengte situasjoner, eller ved at man må pådra seg kostnader for midlertidige tiltak, heter det i en av de andre rapportene.

For å trygge kraftsituasjonen, blant annet i tilfelle en ny tørr og kald vinter, anbefaler utvalget flere tiltak som bør iverksettes så snart som mulig. Andre kan iverksettes hvis Sima-Samnanger utsettes. Blant de siste tiltakene er å forsere utbyggingen av fjernvarme.