Denne illustrasjonen viser alternativ 3 og 4 for E18 Lysaker-Slependen, som er første etappe i E18-utbyggingen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ingen køplaner for E18-utbygging

Statens vegvesen vet ikke hvor lange køer man kan regne med under byggingen av ny E18 gjennom Asker og Bærum kommuner. Noen plan for å håndtere køen skal heller ikke eksistere.

Det skriver Asker og Bærum Budstikke på sine nettsider tirsdag.

Prosjektledelsen i Statens vegvesen vet, ifølge Budstikka.no, lite om hva som venter bilistene gjennom anleggsperioden som avsluttes i 2030. Det skal ikke være gjort detaljerte studier av hvordan køene vil utvikle seg, eller hvor store forsinkelser bilister på E18 må påregne.

– Vi har ikke gått igjennom i detalj hvordan trafikken skal avvikles i byggeperioden, sier prosjektleder Knut Gløersen til avisen.

Han legger til at målet er å ha seks felt åpne slik som i dagens trafikkløsning, men at han ikke kan garantere for at det er mulig på hele strekningen.

– Vi vil lage mer detaljerte planer for trafikkavviklingen senere, sier Gløersen.

Den nye veien skal bygges fra Lysaker i Bærum. Siste etappe, fra Hønsjordet til Drengsrud i Asker, skal stå ferdig i 2030.

Styreleder Stig Wettre-Johnsen i NAF Asker og Bærum stålsetter seg til situasjonen som vil oppstå når arbeidet med å bygge ny E18 starter i 2017.

– Det er viktig at utbygger har med seg trafikkutviklingsaspektet, understreker Wettre-Johnsen.