– Ingen innsigelser fra Konkurransetilsynet vedrørende AF Gruppen og Aker Solutions joint venture

Konkurransetilsynet ga mandag beskjed til AF Gruppen og Aker Solutions om at de ikke har innsigelser til sammenslåingen av selskapenes eksisterende offshore decom-virksomheter.

– Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av 4. kvartal 2021 og er
betinget av gjennomført due diligence og endelige styrevedtak.