Arkivtunnelen

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

Høyesterett vil ikke behandle anken i OSSA-saken. Vegvesenet er skuffet over at ikke det er blitt mer klarhet i flere prinsipielle kontraktspørsmål.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke etter dom i lagmannsretten mot OBRAS Subterrabcas S.A. (OSSA) ikke blir tillat fremmet.

Ønsket avklaringer
- Vi er skuffet. Vi har ønsket at Høyesterett skulle bidra til en prinsipiell avklaring om hva som skal til for å heve en kontrakt. Vi mente, og mener fortsatt, at manglende fremdrift i dette prosjektet var tilstrekkelig å terminere kontrakten med entreprenøren. Etter to rettsrunder – med to ulike utfall - er det fortsatt elementer som fremstår som uavklarte, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Ikke dekket ekstrakostnader

Ankeutvalget avgjørelse innebærer at Hålogaland lagmannsretts dom fra 6. september i år blir stående. De økonomiske konsekvensene for Vegvesenet er etaten ikke får dekket ekstrakostnadene de hadde med å engasjere en ny entreprenør til å fullføre arbeidene.

- Vi tar ankeutvalgets beslutning til etterretning. Vi skal nå selvsagt vurdere alle sider av ankeutvalgets avslag og lagmannsrettens dom. Arbeidet med å utvikle våre kontrakter og tildelingskriterier er et arbeid som pågår kontinuerlig, sier Johansen.

- Bakgrunnen er at Vegvesenet i 2015 terminerte kontakten med spanske OSSA for byggingen av E6 Sørkjostunnelen. Vegvesenet fikk full seier i tingretten i januar 2017 etter at OSSA gikk til sak. Anken i lagmannsretten i september i år ga OSSA delvis medhold, melder vegvesen.no.