Ingen har manipulert strømprisene

Den fellesnordiske kraftbørsen Nord Pool har ikke funnet tegn til at strømprodusentene har drevet manipulasjon med prisene, melder Statkraft.

Det er konklusjonen i en foreløpig rapport som Nord Pool, den nordiske elbørsen, har utarbeidet. Påstander har antydet at det foregikk prismanipulasjon i kraftmarkedet ved påsketider 2002, da regulerkraftmarkedet viste store nedregulerte volumer kombinert med høye spotpriser. Basert på data fra de nordiske systemoperatørene, handelen i spotmarkedet og en gjennomgang av de finansielle posisjonene er det ikke funnet noen prismanipulasjon i markedene som Nord Pool organiserer. Administrerende direktør Knut Herstad i Energibedriftenes landsforening er ikke forbauset over rapportens konklusjoner, og han er glad for at undersøkelsene bekrefter at norske kraftaktører opptrer i henhold til gjeldende lover og regelverk. Rapporten vil forhåpentligvis bidra til større varsomhet med påstander om fusk fra aktører i kraftmarkedet, sier Herstad. Endelige konklusjoner som inkluderer finske aktører vil først foreligge når også markedsdata fra det finske markedet foreligger.