Gjøvik svømmehall ble bygget i fjell for nesten 50 år siden og skal nå gjennom en omfattende oppgradering. En egen entreprise på ny bergsikring er gjennomført i forkant av rehabiliteringskontrakten.

Gjøvik svømmehall ble bygget i fjell for nesten 50 år siden og skal nå gjennom en omfattende oppgradering. En egen entreprise på ny bergsikring er gjennomført i forkant av rehabiliteringskontrakten.

Foto: Gjøvik kommune.

Ingen entreprenører ville ha stor rehabjobb – nå har kommunen tatt ned risikoen i prosjektet

Gjøvik kommune satt igjen med null tilbydere da fristen for å totalrehabilitere byens svømmeanlegg gikk ut i begynnelsen av juni. Nå har byggherren tatt ned risikoen i prosjektet og i høst får entreprenørene en ny sjanse til å regne på jobben.