Country manager Anne Dahl Øiseth i Grohe Norge (tv.) skal lede mentorprogrammet i Ingeborg-nettverket. – Målet er at programmet skal fremme personlig og profesjonell utvikling hos kvinner som satser på en karriere i rørbransjen, sier nettverkets grunnlegger og fagsjef i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide.

Ingeborg-nettverket lanserer mentorprogram for rørbransjen

Et eget mentorprogram skal bidra til å løfte kvinner i rørbransjen med lederambisjoner.

Ingeborg-nettverket ble etablert i 2016 for å være en støttespiller for kvinner som jobber i rørbransjen. Nå satser nettverket, som teller nærmere 800 medlemmer, på et nyttt mentorprogram som skal bidra til at flere kvinner i bransjen motiveres til å komme seg opp og frem, ifølge en pressemelding.

– Vi håper at mentorprogrammet kan bidra til at kvinner i bransjen løfter ambisjonene for arbeidskarrieren sin. Gjennom jevnlige møter mellom deltager og mentor, er vi sikre på at flere vil føle på en faglig og personlig utvikling, sier leder av Ingeborg-nettverket Eli H. Heyerdahl Eide

Ifølge meldingen skal mentorprogrammet være et gjensidig prosjekt der begge parter føler på utvikling og mestring. Gjennom utveksling av kompetanse, verdier og holdninger vil programmet sørge for at personlig og profesjonell utvikling skjer på begge sider av relasjonen.

Til å lede programmet har Ingeborg-nettverket hyret inn Anne Dahl Øiset, som er country mananger i Grohe Norge.

– Mentorprogrammet er en god mulighet for kvinner i bransjen til å komme sammen og dele erfaringer og kunnskap på tvers av roller. Målet er at dette skal skape gjensidig inspirasjon og motivasjon for begge parter, sier Øiseth som også er styremedlem i Ingeborg-nettverket.

Programmet vil ha oppstart i april og vil ifølge meldingen egne seg spesielt for kvinner i rørbransjen som ønsker en personlig og karrieremessig utvikling.