Leder av den indiske delegasjonen, DDG Manu Abitabh (CPWD), gjør sine observasjoner. Foto: Christian J. EngelsenBefaring på resirkuleringsanlegget på Velde. Delegasjonen står over den ene scrubber-enheten på anlegget. Foto:Christian J. EngelsenBefaring på resirkuleringsanlegget på Velde over sedimenteringsbassenget. Foto:Christian J. EngelsenBefaring på resirkuleringsanlegget på Velde foran ny produsert resirkulert tilslag. Foto:Christian J. EngelsenBefaring på resirkuleringsanlegget på Velde. Foto:Christian J. EngelsenForskningsleder Monica S. Nodland (SINTEF) presenterer Minimata-konvensjonen for kvikksølv og kildene til kvikksølvutslipp. Foto:Christian J. EngelsenForskningsleder Monica S. Nodland (SINTEF) mottar en gave fra Additional Director General Anant Kumar (CPWD) and Deputy Director General Naimuddin (CPWD). Foto:Christian J. EngelsenProduktsjef Kjartan Eggebø (Velde Industri AS) gir en introduksjon av bedriften for CPWD Foto:Christian J. EngelsenChristian J. Engelsen (SINTEF) forklarer CPWD hvordan man måler mengden CO2 sementbaserte materialer har absorbert fra luften og hvordan indiske resirkulerte blokkprodukter måles her.Seminar for den indiske delegasjonen fra CPWD gjennomført av SINTEF Community.

Indias "Statsbygg" på stort norgesbesøk

I perioden 19. - 25. august er en større indisk delegasjon fra Central Public Works Department (CPWD) på norgesbesøk som en del av et indisk-norsk samarbeidsprosjekt.

Delegasjonen fra India er på besøk i Norge for å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan det resirkulerte materialet best kan anvendes.

- Dette er en del av et indisk-norsk teknologisamarbeid mellom sentralindiske myndigheter (Central Public Works Department under Ministry of Housing and Urban Affairs) og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tungt byggeavfall i India, sier prosjektleder er Christian J. Engelsen i SINTEF.

I Norge genereres det årlig opp mot to millioner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60-500 millioner tonn i året.

- I verdensbyene Mumbai og Delhi generes det nærmere 7.000 - 10 000 tonn daglig, altså enorme mengder. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt. Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet. Reduksjon i CO2-utslippet ved å resirkulere avfallet kan utgjøre mange millioner tonn i året, legger Engelsen til.

Tirsdag gikk med til et seminar som ble gjennomført hos SINTEF om beste praksis for gjenvinning av byggavfall, nye FoU-initiativer for resirkulert tilslag og Minimata-konvensjonen om kvikksølv (Hg).

Onsdag var det klart for besøk til Velde Industri AS. De har et moderne integrert produksjon av asfalt, tilslag og ferdigbetong. De produserer både resirkulert og naturlig tilslag. Miljøanlegget som produserer resirkulert tilslag, har en kapasitet på mer enn 350 tonn per time for tungt byggavfall og oppgravde masser. Delegasjonen kunne se hvordan forskjellige sand og grove resirkulerte aggregatfraksjoner ble produsert på en ren og effektiv måte. Resirkuleringsanlegget er et av de største og mest moderne i Europa.

Delegasjonen besøkte også Hundvågtunnelen (4,5 kilometer). I byggingen av Hundvågtunnelen har filterpressemateriale fra Velde Industri AS blitt brukt som tettelag over portalene til tunnelen.

Torsdag blir det besøk til Haraldrudanlegget (Energigjenviningsetaten, Oslo Kommune) for å se på moderne energigjenvinning av husholdningsavfall, besøk til AF Gruppens nye resirkuleringsanlegg på Nes Miljøpark. Anlegget her behandler forurensede masser. Fredag arrangeres besøk til Sørumsand videregående skole, Miljødirektoratet og Groruddalen Miljøpark Norsk Gjenvinning – mens det søndag blir feltbesøk til Taraldrud kontrollstasjon (E6 syd for Oslo). I forbindelse med Gjenbruksprosjektet 2003-2006 (Staten vegvesen Vegdirektoratet) ble fullskalaforsøk med resirkulert tilslag i byggingen av en støttemur og kontrollplassen for lastebiler. Gjenbruksprosjektet har vært et foregangsprosjekt og de omfattende og gode resultatene blir benyttet i teknologioverføringen til India.