Statens vegvesen har signert kontrakt med Implenia Norge AS om drift og vedlikehold av ferjekaiene i Nord-Norge. Fra venstre: anleggsleder Kjell Arne Wika og prosjektsjef Bård Kristian Flore fra Implenia og Anne Grethe Olsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Marius Skjerve Staulen/Statens vegvesen

Implenia skal drifte fergekaiene i nord

Statens vegvesen har signert kontrakt med Implenia Norge AS om drift og vedlikehold av alle ferjekaier på riks- og fylkesvegnettet i Nord-Norge.

Kontrakten har en verdi på 161,4 millioner kroner (eks. mva.) for en periode på fire år fra 1. februar 2017. I kontrakten ligger også en opsjon på tolv måneders forlengelse.

Implenia vant kontrakten i konkurranse med syv andre tilbydere.

Kontrakten gjelder for i alt 132 fergekaier i landsdelen og omfatter drift, vedlikehold, service og beredskap.