Implenia signerte storkontrakt i Sverige

Implenia har signert et større infrastrukturprosjekt i Sverige. Omkjøringsveien "E4 Förbifart Stockholm" skal skape en ny nord-sør forbindelse i utkanten av hovedstaden.

Av fire konkurrenter skal Implenia håndtere den første konstruksjonsdelen, parsellen FSE 403. Kontrakten ble signert tirsdag med byggherren Trafikverket. Kontrakten, som omfatter gjennomføring av prosjektet i tillegg til noe av planleggingen, er verdt ca. 2,1 milliarder svenske kroner.

Dette er det første prosjektet Implenia har blitt tildelt i Sverige takket være oppkjøpet av Bilfinger Construction.

E4 Förbifart Stockholm er en ny seksfelts motorvei med tre kjørefelt i to tunneler, som knytter Stockholm nord
og sør sammen fr a Kungens Kurva i sør til Häggvik i nord. For å redusere påvirkning på sensitiv natur og kulturelle miljøer blir mer enn 18 av traseens 21 km lagt i tunneler ned mot 70 m dybde. Dette gjør det til en av de lengste veitunneler i urbane områder.

Trafikverket regner med å investere en samlet sum på 27,6 milliarder svenske kroner i prosjektet. Kontrakten for FSE 403, som er en av seks store tunnelkontrakter i prosjektet, omfatter 7,2 km med tre kjørefelt i hovedtunnelen, to på- og avkjøringsramper, tre tilkomsttunneler, flere tverrtunneler, fire elektriske kraftverk og seks rampetilkoblinger. Anleggsarbeidene starter på FSE 403 i oktober 2015. Johannelundtunnelen vil bli åpnet for trafikk i 2026 etter en byggeperiode på omtrent seks år, etterfulgt av installasjoner og så videre.