Prosjektleder Maria Suhr i Sporveien (fra venstre), Nils Harald Løvdal Roland i Sporveien, prosjektleder i Implenia Norge, Leif Abrahamsen og administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge.Foto: Halvard Leren / Implenia Norge

Implenia ruster opp Grefsenveien i Oslo

Implenia Norge har fått oppdraget med å ruste opp det slitne veipartiet mellom Storokrysset og Disen i Grefsenveien i Oslo for byggherre Sporveien.

Det skriver Sporveien i en pressemelding mandag.

Kontrakten har en verdi på omtrent 150 millioner kroner, og det er, ifølge meldingen, et komplisert og omfattende arbeid selskapet skal utføre.

Oppgraderingen av Grefsenveien er en del av «Fremtidens byreise», som inkluderer anskaffelsen av de nye trikkene til Oslo kommune, samt tiltak for å tilrettelegge infrastrukturen for de nye trikkene.

Prosjektleder Maria Suhr i Sporveien sier hun er glad for at de endelig kan starte arbeidet med denne veistrekningen, som i mange år har vært utfordrende, både for trikkeførere, passasjerer, bilister, syklister og fotgjengere.

– Den utslitte trikkeinfrastrukturen gjør at trikken må holde lav fart på strekningen. I tillegg bidrar hull i asfalten til farlige situasjoner og skader på biler som kjører i veien. På strekningen er det også store køproblemer for kollektivtrafikken i retning sentrum. Grefsenveien mangler videre tilrettelegging for sykkel og fortauene her er smale og utslitte, sier Suhr.

Utbedringen av Grefsenveien skjer i samarbeid mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, slik at man samtidig med veiopprustingen kan oppgradere overvann og vann- og avløpsnettet i området og unngå nye gravinger i nær fremtid. Bymiljøetaten skal blant annet etablere et nytt overvannsanlegg på Disenjordet, og i tillegg skal en av Oslos to hovedforsyningsledninger for vann byttes. Dagens ledning ligger midt i Grefsenveien under sporfundamentet, er nærmere 100 år gammel og er for liten for dagens og fremtidens behov, heter det i pressemeldingen fra Sporveien.

– Vi har estimert anleggsperioden til halvannet år, og den viktigste årsaken til varigheten er kompleksiteten og omfanget av de planlagte vann- og avløpsarbeidene, sier Suhr.

Suhr forteller at på grunn av omfanget og den tverrfaglige kompleksiteten i prosjektet, innbefattet det at tre kommunale aktører skal arbeide tett sammen, så var kvaliteter som oppdragsforståelse og kompetanse/erfaring, i tillegg til pris, vektet høyt i konkurransen. Implenia hadde, ifølge pressemeldingen, høyest score på både pris, oppdragsforståelse og kompetanse og erfaring.