Foto: ImpleniaFoto: ImpleniaFoto: ImpleniaFoto: ImpleniaFoto: Implenia

Implenia Norge gjennomførte HMS-uke

Implenia Norge har gjennomført sin årlige HMS-uke, med spesielt fokus på sikkerhet på anleggsplassen og ansvar for å si ifra for å forebygge uønskede hendelser og ulykker.

Det skriver Implenia i en pressemelding fredag.

– HMS-uken er en viktig arena for vårt HMS-arbeid. I HMS uken har vi satt av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi skaper og ivaretar trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og våre samarbeidspartnere. Vårt utgangspunkt er at alle skader og ulykker kan forebygges og derav unngås, uttaler Trond Lossius Hellum, direktør for Project excellence & services i Implenia.

Alle ansatte ute på prosjekter og på alle Implenias kontorer, samt underentreprenører, innleide og kunder, har blitt involvert i temaer og aktiviteter gjennom uken.

I tillegg har det blitt arrangert motivasjonskurs i livreddende førstehjelp. På Implenias tunnelprosjekt i Berfjorden, i Roan kommune, ble det også gjennomført en beredskapsøvelse i samarbeid med lokal redningstjeneste.

– Anleggsbransjen har for mange uønskede hendelser og ulykker. Vi i Impenia mener å ha kommet langt i sikkerhetsarbeidet, men vi må hver dag jobbe systematisk videre mot vårt mål om null ulykker. Det krever betydelig innsats fra oss alle. Vi må bli enda bedre til å si ifra når vi oppdager noe som kan sette oss selv eller andre i fare, avslutter Hellum i pressemeldingen.