Illustrasjonsfoto: Implenia.

Implenia lavest på stort veiprosjekt

Implenia har det laveste tilbudet på byggingen av veistrekningen Myntbrua-Trollerudmoen, som er en del av E134 Damåsen – Saggrenda i Kongsberg.

Ved tilbudsåpningen tirsdag var det kommet inn seks tilbud på den største og mest kompliserte delstrekningen på utbyggingsprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda. Lavest er Implenia med 979.322.574 kroner, de fem øvrige er litt over en milliard kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Tilbudene er som følger:

Implenia: 979.322,574 kroner

Hæhre:1,095.786,844 kroner

AF-gruppen:1,233.866,156 kroner

NCC:1,254.758,745 kroner

Skanska:1,130.498.849 kroner

Veidekke:1,151.417.371 kroner

Kontrakten omfatter fire felts vei gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, vei i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, karakteriserer parsellen Myntbrua-Trollerudmoen som den meste utfordrende i hele prosjektet med blant annet tetthet på bebyggelse, arbeidsplasser, trafikkerte veger og med mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur.

Anleggsstart ventes tidlig høst 2016 med ferdigstillelse høsten 2019 når ny E134 på strekningen Damåsen-Saggrenda forventes åpnet.

Siste delstrekning av ny E134 gjennom Kongsberg er Trollerudmoen-Saggrenda som lyses ut senere i år.