Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen og direktør tunnel John Magnus Lello i Implenia AS har inngått kontrakt om bygging av tunneler i Roan. Foto: Lars Erik Sira/Statens vegvesen

Implenia bygger tunneler i Berfjorden

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Implenia om bygging av tunneler i Berfjorden i Trøndelag.

Statens vegvesen skal på vegne av Trøndelag fylkeskommune bygge 2,7 kilometer ny fylkesvei 6312 (tidligere fylkesvei 14) i Roan kommune. Ny vei skal erstatte en veldig rasutsatt strekning.

Prosjektet består av 1,1 kilometer vei i dagen og to tunneler; Måviktunnelen (920 meter) og Berfjordtunnelen (670 meter), totalt 2,7 kilometer. Kontrakten har en verdi på 227,6 millioner kroner, og er finansiert med såkalte rassikringsmidler.

- Dagens vei langs Berfjorden er svært rasutsatt. Fjellsidene langs fjorden er høye og bratte. Derfor blir mye av den nye veien lagt i tunnel, forklarer byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

- Entreprenøren begynner å rigge seg til i februar og kommer til å starte med tunnelene i mars/april. Statens vegvesen og Implenia vil avholde et informasjonsmøte om prosjektet i Roan i løpet av våren, sier Ellingsen.

Den nye veien skal etter planen åpne for trafikk høsten 2020.

- Vi har behov for å stenge fylkesvei 6312 i perioder mens anleggsarbeidet pågår. For å varsle om stengingene og anleggsarbeidet for øvrig bruker vi SMS-varsel. Vi fortsetter å bruke varselet som ble brukt i prosjektet Sumstad-Helfjorden. Alle de som tidligere har vært deltakere på SMS-varsling FV14ROAN er overført til denne nye tjenesten, sier Ellingsen.