IMF roser Norges økonomiske politikk

I en rapport gir Det internasjonale pengefondet (IMF) ros til Norge for den økonomiske politikken.

Norge har unngått problemene man ofte ser i land som har en stor petroleumsformue, heter det i rapporten som IMF la fram mandag. IMF mener at handlingsregelen for finanspolitikken har vært til god hjelp for å sikre en ansvarlig budsjettpolitikk. Opplegget i revidert nasjonalbudsjett med innstramming i bruken av oljepenger får positiv omtale av IMF. Samtidig peker IMF på at Norge nå, når utviklingen i økonomien er så god, bør benytte sjansen til raskt å tilpasse bruken av oljepenger til 4 prosent av avkastningen av Petroleumsfondet. Skatte- og pensjonsreformene får positiv omtale. Jeg merker meg at IMF mener at fleksibel pensjonsalder i tråd med regjeringens forslag bør gjennomføres, sier finansminister Per-Kristian Foss (H) i en pressemelding. I sin rapport advarer IMF mot at folk tar opp for store lån. IMF mener at det etter hvert vil bli nødvendig med nye tiltak for å sikre bærekraftige offentlige finanser. Finanssektoren blir vurdert som sunn, konkurransedyktig og veldreven, overvåket av et sterkt overvåkingssystem. Jeg merker meg også at Pengefondet peker på at det er en risiko om kredittveksten fortsetter slik som nå. Det er derfor viktig, som jeg har påpekt flere ganger, at folk må ta høyde for at rentene vil kunne øke, sier Foss.