IMF nedjusterer forventninger til vekst i verdensøkonomien

Økte handelsgnisninger, stigende rentenivå og økt gjeldsbyrde gjør at Det internasjonale pengefondet (IMF) senker sin vekstprognose for verdensøkonomien.

IMF kutter sin prognose for veksten i verdensøkonomien til 3,7 prosent for inneværende år, neste år og året etter. Det fremkommer i kvartalsrapporten World Economic Outlook som IMF presenterte under denne ukens årsmøter i IMF og Verdensbanken på Bali i Indonesia mandag.

Prognosen på 3,7 prosent er en nedgang fra et anslag på 3,9 prosent fra forrige rapport som ble lagt fram i juli. I den nye rapporten er det de 19 eurolandene, Sentral- og Øst-Europa, Latin-Amerika, Midtøsten og Afrika sør for Sahara som får sine prognoser nedjustert.

USA og Kina

IMF forventer at USAs økonomi vil vokse 2,9 prosent i år, den raskeste veksttakten siden 2005. Prognosen er uendret siden juli-rapporten.

Men neste år vil veksten avta til 2,5 prosent. IMF begrunner prognosen med at effekten av nylig innførte rentekutt vil avta, og med at president Donald Trumps handelskonflikt med Kina vil bite seg fast.

For Kina beholder IMF sin prognose uendret med en vekst på 6,6 prosent for inneværende år. Men påvirkningen fra amerikansk toll på kinesiske eksportvarer til USA gjør at IMF nedjusterer sin prognose for Kina neste år fra 6,4 prosent til 6,2 prosent. Det er den laveste veksten i Kina siden 1990.

– Alle lider

Handelskonflikten mellom USA og Kina påvirker resten av verden. I år vil den globale handelen øke 4,2 prosent. Det er en nedgang fra 4,8 prosent fra IMFs prognose i juli og en nedgang fra 5,2 prosent i fjor.

For neste år ligger det an til en vekstrate i verdenshandelen på 4 prosent, ned fra 4,5 prosent fra forrige prognose.

– Når verdens to største økonomier står mot hverandre, vil det skape en situasjon der alle blir skadelidende, sa IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld på en pressekonferanse på Bali.

Også andre asiatiske land og mer sårbare land som Argentina, Tyrkia og Brasil blir negativt påvirket, påpeker IMF.

– Handelspolitikk reflekterer politikk, og politiske saker forblir uløst i flere land, noe som øker risikoen ytterligere, sa Obstfeld.

Veksttoppen er nådd

Hovedutfordringen for verdensøkonomien er at «retorisk proteksjonisme i økende grad blir satt ut i livet», står det i rapporten.

Rapporten advarer om at veksten «kan ha nådd toppen i enkelte store økonomier», men samtidig er det enkelte land i Latin-Amerika og Afrika der IMF skrur opp prognosene.

IMF har sett på utviklingen i Iran og mener amerikanske sanksjoner bidrar til at landets økonomi krymper 1,5 prosent i år og 3,6 prosent neste år. Svak positiv vekst vil først oppnås fra 2020 og utover, ifølge IMF. Samtidig oppjusterer IMF sin prognose for Saudi-Arabia etter at økonomien der krympet 0,9 prosent i fjor. De venter en vekst på 2,2 prosent i år og 2,4 prosent neste år.

I eurosonen er veksten nedjustert fra 2,2 prosent til 2 prosent for inneværende år.

Enda dystrere

IMF har også tegnet et bilde av situasjonen hvis handelskrigen mellom USA og Kina trappes opp og det innføres toll på all handel.

I et slikt scenario kan verdensøkonomien i verste fall oppleve en vekst på 2,9 prosent neste år og året etter. For USA vil veksten i et slikt tilfelle bli på 1,6 prosent neste år, og ikke 2,5.

For Kina vil den i en slik situasjon havne på 4,6 prosent neste år, og ikke 6,2 prosent.

Eurosonen påvirkes også negativt og kan regne med en vekst på 1,5 prosent neste år ved et slikt scenario.