IKT-optimisme i norsk næringsliv

32 prosent av norske bedrifter forventer økt IKT-bemanning i år.

63 prosent av bedriftene vil holde bemanningen på samme nivå som i dag. Blant bedrifter med over 500 ansatte vil 49 prosent øke bemanningen, mens 48 prosent vil holde bemanningen på samme nivå som i dag. Ny statistikk fra IKT-Norge viser videre at investeringsviljen for 2007 går fram med 11 prosentpoeng fra forrige måling, som var i juni/juli i fjor. Programvare viser den mest positive utviklingen. Direktør for næringsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen er bekymret for tilgangen på kompetent arbeidskraft. I dagens hete arbeidsmarked er vi bekymret for at vi skal gå inn i en lønnsspiral som ikke er heldig, sier Syversen. Han maner til edruelighet både blant dem som skal ansette og de som skal søke ny jobb.